Do chovu se zařazují:

a) Jedinci s DKK maximálně do stupně 1/1, minimální věk jedince pro zhotovení RTG snímku je 15    měsíců, vyhodnocení RTG snímku provádí výborem BC určený veterinární lékař:

MVDr. Lukáš Duchek

Vetcentrum Duchek s.r.o. - Veterinární nemocnice a klinika ortopedie, K Hájům 2671/8, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, www.vetcentrum.cz, Kontakty: tel: 251 511 651, mobil: 775 688 637, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                          

b) Jedinci s vyšetřením očního pozadí: Katarakta a PRA s výsledkem negativním. Oční vyšetření se provádí nejdříve ve věku 12 měsíců. V případě použití jedinců v chovu nesmí být vyšetření starší 24 měsíců, je nutné provádět ho opakovaně do osmi let věku jedince, vyšetření musí provádět odborný veterinární lékař (seznam veterinárních lékařů viz níže). Psi musí mít stále platné vyšetření očního pozadí, aby mohli být použiti v chovu. V opačném případě budou odstraněni z webových stránek klubu a nebudou navrhováni na krytí.

c) Jedinci s korektním skusem. Posouzení skusu a zubů musí být v souladu se standardem plemene, tj. úplný nůžkový skus (toleruje se klešťový), musí být plný počet řezáků a špičáků. Jiné chybějící zuby nejsou penalizovány, pouze nesmí být dva chybějící zuby umístěny vedle sebe. Za  plnochrupé  zvíře se považuje jedinec, u něhož jsou zuby zcela zřetelné nad úrovní dásně. Nepřípustný je chirurgický výkon jakkoliv chrup korigující. Polyodoncie (zdvojení) je posuzováno stejně jako olygodoncie (chudozubost). Posouzení chrupu může provést výborem určený rozhodčí exteriéru psů FCI (seznam rozhodčích níže).  Výsledek zapíše do formuláře pro uchovnění (ke stažení na www.bobtailclub.cz ). Čitelně uvede své jméno a příjmení a potvrdí svým podpisem.

d) Jedinci se standardní kohoutkovou výškou (feny 56 cm a více, psi 61 cm a více). Měření může provést rozhodčí exteriéru psů FCI, určený výborem BC.  Kohoutkovou výšku zapíše do formuláře pro uchovnění. Čitelně uvede své jméno a příjmení a potvrdí svým podpisem.

e) Jedinci s vyšetřením na PCD (Primární ciliární dyskineze – viz rubrika Chov/Zdraví). Do chovu se zařazují i přenašeči PCD s tím, že mohou být pářeni pouze s negativním jedincem.

Provádí genetická laboratoř Genomia s.r.o., Republikánská 6, 312 00 Plzeň, e-mail: laboratoř@genomia.cz

tel: 373 749 999 nebo 373 317 478 (v pracovní dny volejte přednostně mezi 7-16 hod)

tel: 724 028 493 (v pracovní dny volejte přednostně mezi 16-19 hod).

Vyšetření je prováděno stěrem ze sliznice mordy psa. Musí je vykonat veterinární lékař, potvrdit formulář a zaslat na výše uvedenou genetickou laboratoř. Sada pro stěr je k dispozici u jednatelky BC nebo ji zašle genetická laboratoř na vaši adresu.

Aktuální cena u jednotlivých testů je 1490 Kč. PCD a MDR1 společně stojí 2500 Kč. Členové BC mají 10% slevu z ceny vyšetření.

Podmínky pro uplatnění slevy:

zadání objednávky online na stránce požadovaného testu, přehled testů pro bobtaily najdete zde: https://www.genomia.cz/cz/breed/old-english-sheepdog/
zvolení příslušného klubu v online objednávce, případně uvedení funkce v klubu/výboru
Kompletní znění je dostupné zde: https://www.genomia.cz/cz/terms_conditions/#kluby

f) Do chovu se zařazují pouze jedinci odpovídající standardu plemene. Jedinci se světlým, jantarovým, žlutým, zeleným a vícebarevným okem se do chovu nezařazují.

g) Do chovu se nezařazují jedinci extrémně strakatí a jedinci s velkými bílými uzavřenými znaky v tmavém poli.

h) Jedinci s vyšetřením EIC a MDR 1 (viz. rubrika Chov/zdraví) s výsledkem negativním nebo přenašeči s tím, že musí být pářeni s negativními jedinci. (Vyšetření zařídí Genomie, o EIC musí být zvlášť zažádáno, vyšetřuje ho partnerská laboratoř v Německu).

Rozhodčí pro posouzení bobtailů do chovu určeni výborem BC:

Petra Márová, Praha 2, mobil: 603 155 263, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Leoš Jančík, Kladno 3, mobil: 603 165 412, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Petr Řehánek, Kozmice u Hlučína, mobil: 603 720 259, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Obecné pokyny:

a. Po splnění všech výše uvedených podmínek zaplatí majitel jedince poplatek klubu za uchovnění (členové BC 1000 Kč, nečlenové BC 2000 Kč) a předá nebo zašle poradci chovu kopii platby, kopie 2 výstavních posudků z klubových výstav BC (minimálně jeden z nich musí být po dovršení věku 15 měsíců), originál formuláře pro uchovnění, kopie zdravotních vyšetření, originál průkazu původu psa (dále jen PP), vyplněný předepsaný formulář – Žádost o zařazení do chovu (ke stažení na www.bobtailclub.cz). Poradce chovu zapíše udělení chovnosti do PP jedince a zajistí přeregistraci na plemenné knize ČMKU. Ta zašle originál PP zpět majiteli na dobírku. Každý uchovněný jedinec člena BC (musí mít zápisní číslo plemenné knihy ČMKU) bude uveden na webových stránkách v katalogu chovných jedinců zdarma, a to do 14 dnů po přidělení chovnosti. Poradce chovu zašle podklady jedince správci webových stránek a ten zajistí uveřejnění. 

Podmínky pro chov:

a) Jedinci s pozitivním vyšetřením DKK, stejně tak jedinci neplnochrupí, dva přenašeči PCD a dva přenašeči EIC a MDR1 se spolu pářit nemohou.

b) Chovnost fen začíná věkem 18 měsíců a končí dnem, kdy fena dovrší 8 let, dle zápisního řádu BC. Chovnost psů začíná dnem dovršení 18 ti měsíců.

c) Do chovu se nezařazují jedinci, na kterých byl prokazatelně proveden operativní zákrok
k odstranění nebo zakrytí exteriérové nebo anatomické patologické vady, která podle
požadavku standardu jedince z chovu vylučuje.

d) Psi v majetku poradce chovu mohou být navrženi na KL pouze na vlastní žádost chovatele

e) Chovatel je povinen oznámit poradci chovu březost nakryté feny, a to v nejbližším možném termínu  

f) Chovatel je povinen zaslat poradci chovu jednotlivé fotky štěňat, a to nejpozději do 1 týdne po narození a jasně vyznačit pohlaví štěňat.

Seznam pracovišť pro vyšetření očního pozadí:

MVDr. Jiří Beránek
Veterinární klinika, Husova 1747, 530 03 Pardubice, tel.: 466 262 914, mobil: 603 272 796. Nebo Veterinární klinika, Poděbradská 63a, 190 00 Praha 9 - Vysočany, kde MVDr. Beránek ordinuje dvakrát do měsíce, většinou ve čtvrtek, po telefonickém objednání na tel. 466 262 914.

MVDr. Petr Gbelec
AA-VET, Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10, tel.: 271 750 131

MVDr. Pavel Hron
Veterinární klinika Erika, nám. Dr. Holého 8, 180 00 Praha 8, tel.: 284 821 784.

MVDr. Barbara Lenská
Vetcentrum Duchek s. r. o., K Hájům 946, 155 00 Praha 5, tel.: 251 617 564, mobil 775 688 637

MVDr. Petr Staňa
VETPARK, Budečská 7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, tel.: 596 120 482

MVDr. Pavla Trnková
Veterinární klinika, Langrova 1227/1D, Brno - Slatina, tel.: 548 520 099, mobil 604 824 924

MVDr.Melanie Mošťková

Veterinární klinika MEDIPET Broučkova ul. 5395 760 01 Zlín Tel.: 577 222 737 Mobil: 602 716 839 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. web: www.medipet.cz

Obecné pokyny:

Veterinární lékaři vyhotoví o vykonaném vyšetření mezinárodně platný záznam, který předá
chovateli a jednu kopii odešle PCH. Posouzení vyšetření očního pozadí lze provádět
v kterémkoliv členském státě FCI.

Smluvní veterinář pro vyhodnocování RTG DKK:

MVDr. Lukáš Duchek

Vetcentrum Duchek s.r.o. - Veterinární nemocnice a klinika ortopedie, K Hájům 2671/8, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, www.vetcentrum.cz, Kontakty: tel: 251 511 651, mobil: 775 688 637, provoz @vetcentrum.cz

Obecné pokyny:

Vyhotovený RTG odešle zhotovitel snímku (jímž může být libovolný veterinární lékař, člen Komory veterinárních lékařů ČR) na adresu MVDr. Lukáše Duchka. Ten snímek po obdržení vyhodnotí a vystaví 3x písemné vyhodnocení, z nich 1 odešle majiteli, 1 PCH a 1 archivuje. Výši poplatku za vyhodnocení a způsob úhrady určuje vyhodnocovatel.

Aktuální cena vyhodnocení je 600 Kč. Výše uvedená cena musí být uhrazena majitelem jedince před vyhodnocením snímku na účet: 27-4570340267/0100, VS: bude vždy začínat 31 a majitel doplní na dalších 5 pozic posledních 5 čísel čipu jedince (popř. celé tetovací číslo)

Výsledek posouzení RTG DKK klubem smluvně zajištěného veterináře je pro klub závazný. Odvolat se proti výsledku posouzení je možné. Postup při odvolání řeší předpisy Komory veterinárních lékařů ČR. Odvolání nemá odkladný účinek. U importovaných jedinců je vyhodnocení RTG DKK ze členského státu FCI akceptováno.

Smluvní veterinář pro posouzení chrupu jedince v případě nutnosti:

MVDr. Michal Čáp
Veterinární klinika, Poděbradská 63a, Praha 9, tel.: 284 81 04 71, mobil: 603 958 689, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Obecné pokyny:

Při jakémkoliv úrazu chrupu je nutné ihned informovat poradce chovu a navštívit výše uvedeného zubního specialistu, který provede patřičná vyšetření a zápis do PP.

Podklady pro zařazení jedince do katalogu chovných jedinců:

Katalog je určen pro všechny chovné jedince s PP FCI a zápisovým číslem ČMKU v majetku členů klubu.

Stránka jedince obsahuje:

jméno včetně názvu chovatelské stanice

fotografii (ve výstavním postoji, zhotovená na akcích klubu pověřenou osobou výboru BC)

pohlaví

datum narození

zkratku plemenné knihy a číslo zápisu, u importovaných jedinců i zkratku a číslo původní plemenné knihy

barvu očí, skus, počet zubů

kohoutkovou výšku

vyhodnocení DKK, Kat. + PRA (nepovinně další zdravotní vyšetření)

rodokmen

dosažené výstavní hodnocení a tituly

jméno, adresu a telefonní číslo, popř. e-mail, odkaz na www. stránky majitele

název chovatelské stanice majitele (je-li přiděleno)

Zhotovení katalogové stránky je pro BC závazné. Podklady pro zhotovení se zasílají poradci chovu. Stránka musí být na webové stránky BC umístěna do 14 dnů od data zařazení jedince do chovu a obdržení veškerých podkladů. Ty zasílá majitel jedince společně se žádostí o zařazení do chovu.

Podklady pro zhotovení katalogové stránky (předané materiály) se nevracejí.

Již zhotovené stránky lze aktualizovat (foto, získané tituly).

Katalogové stránky zhotovuje a aktualizuje výborem BC pověřená osoba, a to Karolina Morrison (viz.kontakty).

Obecné pokyny pro vystaveni krycich listů a  následně pro PP štěňat:

a) Pro vystaveni krycích listů je nutné zaslat na adresu poradce chovu:

 1.Žadost o vystaveni krycích listů minimálně 21 dni před předpokládaným háráním (viz.dokumenty)

2.Kopie zaplacení poplatku za vystavení krycích listů (viz.klubové poplatky)

3.Kopie vyšetření očního pozadí, ne starší 24 měsíců 

4.V případě zahraničního krytí dodat kopii PP, vyšetření očního pozadí ne starší 24 měsíců,  bonitační kartu nebo potvrzení chovnosti, vyšetření RTG DKK, PCD, MDR 1 a EIC.

 b) Ve 3-4 týdnech je nutné žádat o vystaveni zápisových čísel štěňat. Je nutné zaslat žádanku o zápisová čísla (viz.dokumenty) na adresu poradce chovu (je možné i mailem)

c) Po načipování a kontrole vrhu veterinárním lékařem zašle chovatel veškeré podklady na adresu poradce chovu (originály): žádanku o zápisová čísla (potvrzenou), karty štěňat, krycí list č.1 a přihlášku k zápisu štěňat

d) chovatel nahlásí poradci chovu Exporty Pedigree, pokud jsou dělány později, tak i dodatečně. Zaplatí poplatek klubu za exporty pedigree. (viz.zápisní řád)

e) do 3 měsíců věku štěňat uhradí chovatel i majitel krycího psa poplatky klubu spojené s vrhem (viz. klubové informace - poplatky)

f) zaslat ,,Hlášení majitelů štěňat“ jednatelce klubu ( viz. zápisní řád).

Automatický překladač

Důležitá upozornění

KLUBOVÉ VÝSTAVY PSŮ NA ROK 2024 ZDE

CLUB SHOWS 2024 HERE 

Od 01.07.2024 vstupuje v platnost nový Výstavní řád ČMKU a FCI, znění obou řádů je dispozici na internetových stránkách ČMKU:

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU (cmku.cz)

https://www.cmku.cz/data/dokumenty/2398-vystavni-rad-fci-platny-od-172024.pdf

Upozornění pro zájemce o štěňata bobtailu‼️ Při výběru se ujistěte, že štěnata jsou z chovatelské stanice FCI. Existuje stále více organizací, které vydávají své "průkazy původu". Tyto PP však nejsou FCI a štěně z takového chovu je pro nás stejné jako bezpapírové. Příkladem jsou organizace UCI nebo INTERNATIONALER RASSEHUNDE VERBAND E.V. 
Národní a Mezinárodní VÝSTAVY PSŮ NA ROK 2024 ZDE 

Klubová inzerce

ŠTĚŇATAOSTATNÍBOBTAIL V NOUZI