Do chovu se zařazují:

 1. Jedinci s DKK maximálně do stupně 1/1, minimální věk jedince pro zhotovení RTG snímku je 15 měsíců, vyhodnocení RTG snímku provádí výborem BC určený veterinární lékař:

  MVDr. Lukáš Duchek

  Vetcentrum Duchek s.r.o. - Veterinární nemocnice a klinika ortopedie, K Hájům 2671/8, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, www.vetcentrum.czKontakty: tel: 251 511 651 , mobil: 775 688 637, provoz @vetcentrum.cz                                          

 2. Vyšetření očního pozadí - Katarakta a PRA s výsledkem negativním. Oční vyšetření se provádí nejdříve ve věku 12 měsíců. V případě použití jedinců v chovu nesmí být vyšetření starší 24 měsíců, je nutné provádět ho opakovaně do osmi let věku jedince, vyšetření musí provádět odborný veterinární lékař (seznam veterinárních lékařů, viz níže). Psi musí mít stále platné vyšetření očního pozadí, aby mohli být použiti v chovu. V opačném případě budou odstraněni z webových stránek klubu a nebudou navrhováni na krytí.
 3. Posouzení skusu a zubů musí být v souladu se standardem plemene, tj. úplný nůžkový skus (toleruje se klešťový), musí být plný počet řezáků a špičáků. Jiné chybějící zuby nejsou penalizovány, pouze nesmí být dva chybějící zuby umístěny vedle sebe. Za  plnochrupé  zvíře se považuje jedinec, u něhož jsou zuby zcela zřetelné nad úrovní dásně. Nepřípustný je chirurgický výkon jakkoliv chrup korigující. Polyodoncie (zdvojení) je posuzováno stejně jako olygodoncie (chudozubost). Posouzení chrupu může provést libovolný český rozhodčí exteriéru psů FCI.  Výsledek zapíše do formuláře pro uchovnění (ke stažení na www.bobtailclub.cz ). Čitelně uvede své  jméno a příjmení a potvrdí svým podpisem.

 4. Jedinci se standardní kohoutkovou výškou (feny 56 cm a více, psi 61 cm a více).  Měření může provést libovolný český rozhodčí exteriéru FCI.  Kohoutkovou  výšku  zapíše do formuláře pro uchovnění.  Čitelně uvede své jméno a příjmení a potvrdí svým podpisem.

      e. Vyšetření jedince na PCD (Primární ciliárni dyskineze - viz rubrika Chov/Zdravi). Do chovu se zařazují i přenašeči PCD s tím, že mohou být pářeni pouze s negativním jedincem.

Provádí genetická laboratoř Genomia s.r.o., Rebublikánská 6, 312 00 Plzeň

e mail: laboratoř@genomia.cz

tel: 373 749 999 nebo 373 317 478 (v pracovní dny volejte přednostně mezi 7-16 hod)

tel: 724 028 493 (v pracovní dny volejte přednostně mezi 16-19 hod).

Vyšetření je prováděno stěrem ze sliznice mordy psa. Musí je vykonat veterinární lékař, potvrdit formulář a zaslat na výše uvedenou genetickou laboratoř. Sada pro stěr je k dispozici u jednatelky BC nebo ji zašle genetická laboratoř na Vaší adresu.

Aktuální cena je 1300 Kč. Členové BC mají 10% slevu z ceny vyšetření.

Podmínky pro uplatnění slevy:

zadání objednávky online na stránce požadovaného testu, přehled testů pro Bobtaily najdete zde: https://www.genomia.cz/cz/breed/old-english-sheepdog/
zvolení příslušného klubu v online objednávce, případně uvedení funkce v klubu/výboru
Kompletní znění je dostupné zde: https://www.genomia.cz/cz/terms_conditions/#kluby

f. Do chovu se zařazují pouze jedinci odpovídající standardu plemene.

Obecné pokyny:

 1. Po splnění všech výše uvedených podmínek zaplatí majitel jedince poplatek klubu za uchovnění (členové BC 1000,-kč, nečlenové BC 2000,-kč) a předá nebo zašle poradci chovu kopii platby, kopie 2 výstavních posudků z klubových výstav BC (minimálně jeden z nich musí být po dovršení věku 15 měsíců), originál formuláře pro uchovnění, kopie zdravotních vyšetření, originál průkazu původu psa (dále jen PP), vyplněný předepsaný formulář – Žádost o zařazení do chovu (ke stažení na www.bobtailclub.cz) a fotografii psa ve výstavním postoji (foto na šířku, velikost 600x450 pixelů). Poradce chovu  zapíše udělení chovnosti do PP jedince a zajistí přeregistraci na plemenné knize ČMKU. Ta zašle originál PP zpět majiteli na dobírku. Každý uchovněný jedinec člena BC (musí mít zápisní číslo plemenné knihy ČMKU) bude uveden na webových stránkách v katalogu chovných jedinců zdarma, a to do 14 dnů po přidělení chovnosti. Poradce chovu zašle podklady jedince správci webových stránek a ten zajistí uveřejnění. 

      b. Psi v majetku poradce chovu mohou být navržení na krycí listy pouze na vlastní žádost chovatele.

     c. Chovatel je povinen oznámit poradci chovu, zdali fena zabřezla, a to vnejbližším možném termínu.

      d. Chovatel je povinen zaslat fotky všech narozených štěňat poradci chovu, a to nejpozději do 1 týdne po narození.

Podmínky pro chov:

 1. Jedinci s pozitivním vyšetřením DKK, stejně tak jedinci neplnochrupí, dva přenašeči PCD a dva přenašeči EIC se spolu pářit nemohou.

 2. Chovnost fen začíná věkem  18 měsíců a končí dnem, kdy fena dovrší 8 let, výbor BC
  může v odůvodněných případech udělit výjimku mimořádného prodloužení chovnosti.
  K žádosti musí být přiloženo stanovisko veterinárního lékaře.

  Chovnost psů začíná dnem dovršení 18 ti měsíců .

 3. Do chovu se nezařazují jedinci, na kterých byl prokazatelně proveden operativní zákrok
  k odstranění nebo zakrytí exteriérové nebo anatomické patologické vady, která podle
  požadavku standardu jedince z chovu vylučuje.

Seznam pracovišť pro vyšetření očního pozadí:

MVDr. Jiří Beránek
Veterinární klinika, Husova 1747, 530 03 Pardubice, tel.: 466 262 914, mobil: 603 272 796. Nebo Veterinární klinika, Poděbradská 63a, 190 00 Praha 9 - Vysočany, kde MVDr.Beránek ordinuje dvakrát do měsíce, většinou ve čtvrtek, po telefonickém objednání na tel. 466 262 914.

MVDr. Petr Gbelec
AA-VET, Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10, tel.: 271 750 131

MVDr. Pavel Hron
Veterinární klinika Erika, nám. Dr. Holého 8, 180 00 Praha 8, tel.: 284 821 784.

MVDr. Barbara Lenská
Vetcentrum Duchek s. r. o., K Hájům 946, 155 00 Praha 5, tel.: 251 617 564, mobil 775 688 637

MVDr. Petr Staňa
VETPARK, Budečská 7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, tel.: 596 120 482

MVDr. Pavla Trnková
Veterinární klinika, Langrova 1227/1D, Brno - Slatina, tel.: 548 520 099, mobil 604 824 924

MVDr.Melanie Mošťková
Veterinární klinika MEDIPET Broučkova ul. 5395 760 01 Zlín Tel.: 577 222 737 Mobil: 602 716 839 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. web: www.medipet.cz

Obecné pokyny:

Veterinární lékaři vyhotoví o vykonaném vyšetření mezinárodně platný záznam, který předá
chovateli a jednu kopii odešle PCH. Posouzení vyšetření očního pozadí lze provádět
v kterémkoliv členském státě FCI.

Smluvní veterinář pro vyhodnocování RTG DKK:

MVDr. Lukáš Duchek

Vetcentrum Duchek s.r.o. - Veterinární nemocnice a klinika ortopedie, K Hájům 2671/8, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, www.vetcentrum.cz, Kontakty: tel: 251 511 651 , mobil: 775 688 637, provoz @vetcentrum.cz

Obecné pokyny:

Vyhotovený RTG odešle zhotovitel snímku (jímž může být libovolný vet. lékař, člen Komory veterinárních lékařů ČR) na adresu MVDr. Lukáše Duchka. Ten snímek po obdržení vyhodnotí a vystaví 3x písemné vyhodnocení, z nich 1 odešle majiteli na dobírku, 1 PCH a 1 archivuje. Výši poplatku za vyhodnocení a způsob úhrady určuje vyhodnocovatel.

Aktuální cena vyhodnocení je 500 Kč . Výše uvedená cena musí být  uhrazena majitelem jedince před vyhodnocením snímku na účet: 27-4570340267/0100, VS : bude  vždy začínat 31 a majitel doplní na dalších 5 pozic posledních 5 čísel čipu jedince ( popř. celé tetovací číslo)

Výsledek posouzení RTG DKK klubem smluvně zajištěného veterináře je pro klub závazný. Odvolat se proti výsledku posouzení je možné. Postup při odvolání řeší předpisy Komory veterinárních lékařů ČR. Odvolání nemá odkladný účinek. U importovaných jedinců je vyhodnocení RTG DKK ze členského státu FCI akceptováno.

Smluvní veterinář pro posouzení chrupu jedince v případě nutnosti:

MVDr. Michal Čáp
Veterinární klinika, Poděbradská 63a, Praha 9, tel.: 284 81 04 71, mobil: 603 958 689, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Obecné pokyny:

Při jakémkoliv úrazu chrupu je nutné ihned informovat poradce chovu a navštívit výše uvedeného zubního specialistu, který provede patřičná vyšetření a zápis do PP.

Podklady pro zařazení jedince do katalogu chovných jedinců:

Katalog je určen pro všechny chovné jedince s PP FCI a zápisovým číslem ČMKU v majetku členů klubu.

Stránka jedince obsahuje:

 • jméno včetně názvu chovatelské stanice
 • fotografii (ve výstavním postoji, tedy na šířku, vel.600x450 pixelů)
 • pohlaví
 • datum narození
 • zkratku plemenné knihy a číslo zápisu, u importovaných jedinců i zkratku a číslo původní plemenné knihy
 • barvu očí, skus, počet zubů
 • kohoutkovou výšku
 • vyhodnocení DKK, Kat. + PRA (nepovinně další zdravotní vyšetření)
 • rodokmen
 • dosažené výstavní hodnocení a tituly
 • jméno, adresu a telefonní číslo, popř. e-mail, odkaz na www. stránky majitele
 • název chovatelské stanice majitele (je-li přiděleno)

Zhotovení katalogové stránky je pro BC závazné. Podklady pro zhotovení se zasílají poradci chovu. Stránka musí být na webové stránky BC umístěna do 14 dnů od data zařazení jedince do chovu a obdržení veškerých podkladů. Ty zasílá majitel jedince společně se žádostí o zařazení do chovu.

Podklady pro zhotovení katalogové stránky (předané materiály) se nevracejí: fotografie (ve výstavním postoji) v digitální formě musí být na šířku (600x450pixelů), fotokopie průkazu původu.

 

Již zhotovené stránky lze aktualizovat (foto, získané tituly).

Katalogové stránky zhotovuje a aktualizuje výborem BC pověřená osoba, a to Karolina Morrison (viz Kontakty).

 

Obecné pokyny pro vystaveni krycich listů a  následně pro PP štěňat:
 
A) Pro vystaveni krycích listů  je nutné zaslat na adresu poradce chovu:
 
1.Žadost o vystaveni krycich listů minimálně 21 dni před předpokládaným háráním (viz.dokumenty)
2.Kopie zaplacení poplatku za vystaveni krycich listů (viz.klubové poplatky)
3.Kopie vyšetření očního pozadí, ne starší 24 měsíců 
4.V případě zahraničního kryti dodat kopii PP, vyšetření očního pozadí ne starší 24 měsíců, bonitačni  kartu nebo potvrzeni chovnosti, vyšetření RTG DKK a PCD
 
B) Ve 3-4 týdnech je nutné žádat o vystaveni zápisových čísel štěňat. Je nutné zaslat žádanku o zápisová čísla (viz.dokumenty)na adresu poradce chovu ( je možné i mailem)

Automatický překladač

Důležitá upozornění

Upozornění pro zájemce o štěňata bobtailu‼️ Při výběru se ujistěte, že štěnata jsou z chovatelské stanice FCI. Existuje stále více organizací, které vydávají své "průkazy původu". Tyto PP však nejsou FCI a štěně z takového chovu je pro nás stejné jako bezpapírové. Příkladem jsou organizace UCI nebo INTERNATIONALER RASSEHUNDE VERBAND E.V. 

Klubová inzerce

ŠTĚŇATAOSTATNÍBOBTAIL V NOUZI