Zápis z členské  schůze 05.11.2023 v Praze 2

Přítomno 20 členů + 2 hosté

 1. Zahájení řádné členské schůze bylo v 10.00. Předsedkyně klubu P. Márová přivítala přítomné  a protože schůze nebyla usnášeníschopná, schůzi rozpustila a svolala náhradní členskou schůzi za 30 minut.
 2. V 10:30 hodin proběhlo zahájení náhradní členské schůze. Bylo hlasováno o programu schůze, který byl jednohlasně schválen.

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu schůze
 3. Zpráva předsedkyně klubu Petry Márové
 4. Zpráva jednatelky klubu Renaty Kňákalové
 5. Zpráva poradkyně chovu Danuše Horákové
 6. Zpráva pokladní klubu Denisy Bohuslavové
 7. Zpráva propagační referentky Karoliny Morrison
 8. Zpráva Kontrolní a revizní komise
 9. Diskuse
 1. Zpráva předsedkyně klubu P. Márové, mimo jiné informovala o činnosti výboru za poslední dva roky, byla zajištěna registrace nových Stanov a úprava spolkového rejstříku, informovala proběhlých klubových výstavách, Euro OES Show, o výstavách v zahraničí z hlediska zdraví psů, o Evropské výstavě psů v Brně 2025, dále informovala o porušení Zápisního řádu BC členkou klubu V. Kočárkovou, které řešil výbor a poděkovala všem sponzorům klubu z řad členů. Nakonec informovala o nutnosti vypracovat rozbor standardu pro posuzování  našeho plemene, který bude následně rozeslán rozhodčím exteriéru v ČR.   
 2. Zpráva jednatelky klubu, která byla omluvena z účasti na členské schůzi z pracovních důvodů. Zprávu přečetla D.Bohuslavová:  zpráva informovala o aktuálním počtu členů. BC má dnešním dnem 69 řádných členů, během roku 2023 jsme přijali 7 nových členů, na druhou stranu 3 členství v klubu ukončili. Jednatelka informovala členy klubu o změně v zasílání přihlášek do klubu. Dosud zájemcům odesílala přihlášky poštou, ty pak vyplněné posílali žadatelé zpět. Nově od roku 2024 bude formulář přihlášky do klubu spolu s GDPR souhlasem ke stažení na webu klubu, žadatel si přihlášku a souhlas GDPR vytiskne, vyplní a s originálními podpisy zašle zpět poštou na adresu jednatelky. Přihlášku stačí poslat obyčejným dopisem. Jednatelka mailem oznámí žadateli přijetí přihlášky.
 3. Zpráva poradkyně chovu D. Horákové: celá zpráva viz. příloha
 4. Zpráva pokladní klubu D. Bohuslavové: seznámila přítomné o stavu hospodaření a o výši bankovního účtu a stavu pokladny (zpráva bude členům zaslána mailem).
 5. Zpráva propagační referentky, která byla omluvena ze členské schůze, zprávu přečetla K.Lobovská: zpráva informovala přítomné o náplni práce propagačního referenta za poslední dva roky, starání se o web, fb, komunikaci s rozhodčími a o klubovou reklamu. Jako již každoročně, apelovala na členy klubu, aby se aktivně zapojili do klubových aktivit (fotosoutěž, příspěvky, články, fotky apod.)

Připomněla všem majitelkám a majitelům chovných psů, chovných fen a chovatelských stanic, aby nezapomněli aktualizovat své údaje na webu klubu a včas informovali poradce chovu o případných změnách.

 1. Morrison dále prosí členy klubu, aby sdílely na FB skupinách Bobtail club ČR a Bobtail club and OES friends upozornění na klubové akce.

V roce 2023 byl opět vytištěn úspěšný klubový kalendář v počtu 110 kusů, který úzce navazuje na umístění fotek ve fotosoutěži za rok 2022.

 1. Zpráva Kontrolní a revizní komise: celá zpráva viz. příloha
 2. Diskuse

-        P. Márová zhodnotila lístečkovanou ve Valticích, z důvodu nevýhodnosti  a velké práce s přípravou, vznesla do diskuze zrušení lístečkované nebo její zachování. Členové klubu hlasovali ve většině, že chtějí lístečkovanou zachovat.

-        P. Márová zhodnotila reklamní předměty, a požádala členy klubu, aby navrhli, které další předměty by chtěli. Návrhy od členů klubu byly desky na očkováky a rodokmeny A4, deštníky, obojky, vodítka a ledvinky – výbor klubu se pokusí zajistit v co nejkratší době

-        V. Kočárková podala dotaz, proč není klubová výstava pořádána na Konopišti, jak to bývalo před lety – bylo vysvětleno P. Márovou

-        M. Zezulová zmínila, že je složité přesvědčit nové majitele psa o vstup do Bobtail klubu, žádá o zjednodušení přihlášek - znovu vysvětlena slova jednatelky klubu, přihláška i souhlas GDPR bude do konce roku 2023 ke stažení na webu klubu, zpět jednatelce klubu musí být oba dokumenty odeslány poštou s vlastnoručním podpisem nového člena.

-        M. Zezulová nabídla pro propagaci plemene, že má zpracovaný článek o péči o bobtaila a dala by ho k dispozici BC – P. Márová článek zhodnotí a popřípadě zveřejní nebo upraví ke zveřejnění na webových stránkách klubu

-        M. Zezulová požádala, zda by mohl být na stránkách klubu seznam povinností majitele feny při uskutečněném vrhu – vysvětleno výborem klubu, že požadované informace jsou na webu uvedeny v sekci Směrnice pro chov

-        M. Zezulová chtěla vědět, komu se mají hlásit změny na webových stránkách klubu – bylo zodpovězeno výborem klubu, že věci spojené s webem klubu je potřeba oznámit propagační referentce paní K. Morrison

-        M. Zezulová zahájila diskuzi o používaných fotkách krycích psů a chovných fen na webových stránkách klubu. Výborem klubu bylo zrušeno použití vlastních fotek majitelů psů a fen na webu klubu z důvodu šíření upravovaných fotek fotoshopem. Po diskuzi P. Márová dala hlasovat členskou základnu o možnost použití vlastních fotek majiteli psů (neupravených fotoshopem) – pro hlasovalo 6 členů, proti hlasovalo 14 členů – v platnosti zůstává, že fotky bude zajišťovat klubový fotograf na klubových výstavách

-        M. Zezulová – k poradkyni chovu paní Horákové – znovu diskutován přestupek paní V.Kočárkové – znovu vysvětleno pochybení, paní Zezulová požádala paní Horákovou o lepší komunikaci

-        M. Zezulová – diskuze s paní Horákovou, týkající se vyjádření o jejím psovi  

-        M. Hájková zahájila diskuzi na téma úpravy psů na výstavách tzv. přestylování – vysvětlila svůj názor na celou situaci P. Márová

Ve 12:00 hod byla schůze ukončena předsedkyní klubu P. Márovou

Zapsala K. Lobovská 

Zpráva poradce chovu za rok 2023

Zpráva revizní komise za rok 2022

Automatic translator

Important Notices

Notice for those interested in bobtail puppies When choosing your bobtail make sure that puppies are from an FCI kennel. There are organizations that issue their own kind of "pedigree". However, these "pedigrees" are not FCI, and a puppy from such kennel is for us the same as a puppy without a Pedigree. An example of these organisations are UCI or INTERNATIONALER RASSEHUNDE VERBAND E.V.
 

Club Advertisements