RTG vyšetření DKK

Smluvní veterinární lékař pro vyhodnocování definitivních snímků DKK:

MVDr. Lukáš Duchek

Vetcentrum Duchek s.r.o. - Veterinární nemocnice a klinika ortopedie, K Hájům 2671/8, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, www.vetcentrum.cz

Kontakty: tel: 251 511 651 , mobil: 775 688 637, provoz @vetcentrum.cz

ordinační doba:   Pondělí  - Neděle -  8:00 - 21:00 

Aktuální cena vyhodnocení DKK: 500 Kč                                                                

Výše uvedená cena musí být  uhrazena majitelem jedince před vyhodnocením snímku na účet: 27-4570340267/0100, VS : bude  vždy začínat 31 a majitel doplní na dalších 5 pozic posledních 5 čísel čipu jedince ( popř. celé tetovací číslo)   

Stressové snímky slouží ke kontrole vývoje DKK  a provádějí se  u jedince ve věku 6 - 9 měsíců. Snímek lze zhotovit na kterémkoliv veterinárním pracovišti v ČR. 

Veterinární lékař pro poradenskou činnost v oblasti stressových snímku:

MVDr. František Zahrádka

Veterinární ordinace, Pod Bručnou 1,326 00 Plzeň - Slovany, tel.:377 224 548, www.mvdrzahradka.estranky.czmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Poplatek za poradenskou činnost v rámci programu ,,Preventivní program" (stressové snimky) je 500 Kč. Častku posílejte předem na číslo účtu: 4845020247/0100
Uveďte při odesíláni snímků svůj mail a telefon,na který Vás může veterinář kontaktovat.

Vyšetření očního pozadí

Provádějte poprvé ve věku 12 ti měsíců psa nebo feny na kterémkoliv veterinárním pracovišti z uvedeného seznamu. Veterinární lékaři vyhotoví o vykonaném vyšetření záznam, který předá chovateli a jednu kopii odešle PCH. U psů a fen působících v chovu je nutné provádět toto vyšetření opakovaně každé 2 roky do věku osmi let.

MVDr. Jiří Beránek

Veterinární klinika, Husova 1747, 530 03 Pardubice, tel.: 466 262 914, mobil: 603 272 796, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vyšetření provádí MVDr.J.Beránek také v Praze, na Veterinární klinice Poděbradská 63a, 190 00, Praha 9 - Vysočany - dvakrát do měsíce, většinou ve čtvrtek, po telefonickém objednání na tel.: 466 262 914

Aktuální cena vyšetření: 550 Kč

MVDr. Petr Gbelec

AA-VET, Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10, tel.: 271 750 131

MVDr. Pavel Hron

Veterinární klinika Erika, nám.Dr.Holého 8, 180 00 Praha 8, tel.: 284 821 784

MVDr. Barbara Lenská

Vetcentrum Duchek s.r.o., K Hájům 946, 155 00 Praha 5, tel.: 251 617 564, mobil 775 688 637

MVDr. Petr Staňa

VETPARK, Budečská 7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, tel.: 596 120 482

MVDr. Pavla Trnková

Veterinární klinika, Langrova 1227/1D, Brno - Slatina, tel.: 548 520 099, mobil 604 824 924

Vyšetření PCD

Provádí genetická laboratoř Genomia s.r.o.,Janáčkova 1, 323 00 Plzeň

e mail: laboratoř@genomia.cz

tel: 373 749 999 nebo 373 317 478 (v pracovní dny volejte přednostně mezi 7-16 hod)

tel: 724 028 493 (v pracovní dny volejte přednostně mezi 16-19 hod).

Vyšetření je prováděno stěrem ze sliznice mordy psa. Musí je vykonat veterinární lékař, potvrdit formulář a zaslat na výše uvedenou genetickou laboratoř. Sada pro stěr je k dispozici u jednatelky BC nebo ji zašle genetická laboratoř na Vaší adresu.

Aktuální cena je 1300 Kč. Členové BC mají 10% slevu z ceny vyšetření.  

Podmínky pro uplatnění slevy:

Kompletní znění je dostupné zde: https://www.genomia.cz/cz/terms_conditions/#kluby

Úrazy zubů

Při vážných úrazech zubů, při nichž došlo k vyražení nebo poškození jednoho nebo více zubů vždy ihned kontaktujte PCH, v případech nutnosti smluvní veterinární lékař pro posouzení úrazu.

MVDr. Michal Čáp

Veterinární klinika, Poděbradská 63/a, 190 00 Praha 9, tel.: 284 810 471, mobil 603 958 689

ČMKU:

Plemenná kniha č.1: Monika Truksová - tel.:234 221 374,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresa: Maškova 3, Praha 8, 182 53 fax: 23402210371, mobil 602 216 874

www.cmku.cz, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Úřední hodiny: úterý: 9:00 -12:00 a 12:30 – 17:00, středa: 7:30 - 12:00 a 12:30 – 15:00

                                              

Poplatky Plemenné knihy:

Vystavení PP........................................................................242,- Kč
Vystavení expres PP.............................................................363,- Kč
Vystavení export pedigree (bez běžné ceny PP)..................363,- Kč
Vystavení přílohy PP..............................................................61,- Kč
Duplikáty..............................................................................363,- Kč
Přeregistrace chovného jedince a založení jeho karty……..303,- Kč
Zápis importu do PK (pouze cena PK).................................363,- Kč
Registrace zahraničního jedince v případě prvního krytí….242,- Kč
Kniha krytí a odchovů..........................................................121,- Kč
Zápis titulů............................................................................119,- Kč
Opis a přepis.........................................................................121,- Kč
Šampionát ČR + junior šampion ČR - udělení.....................150,- Kč
Udělení chovatelské stanice...............................................1.815,- Kč
Změna adresy atd..................................................................121,- Kč

Formuláře o chráněný název chovatelské stanice obdržíte na webových stránkách ČMKU!

Žádosti o krycí listy zasílejte poradci chovu nejpozději 2 týdny před předpokládaným háráním feny!

Klubové poplatky (schváleny členskou schůzí 19.4.2009):

částka (Kč) variabilní symbol

Roční členský příspěvek                                            400,- Kč VS 12020

Zápisné nového člena                                                100,- Kč VS 12020

spacer


Vystavení krycího listu (doporučeně)                       400,- Kč VS 22020

Krycí poplatek za štěně                                             200,- Kč VS 32020

Poplatek za export / štěně                                         400,- Kč VS 42020
Reklama a výstavy                                                                   VS 52020
Poplatek za uchovnění                                              1500,- Kč VS 62020

Člen BC má z cen pod čarou 50% slevu.

Smlouva o chovatelském servisu pro nečlena BC 2000 Kč !

Bankovní účet Bobtail clubu:

Fio banka, a.s, V Celnici 1028/10, 117 21, Praha 1

Číslo účtu: 2301085991

Kód peněžního ústavu: 2010

Název účtu: Bobtail club, Praha 10, Bydžovského 18/551

Konstantní symbol: 0558

Termín zaplacení členských příspěvků je vždy do 31.3. daného roku !!!!

Automatic translator

Important Notices

Notice for those interested in bobtail puppies When choosing your bobtail make sure that puppies are from an FCI kennel. There are organizations that issue their own kind of "pedigree". However, these "pedigrees" are not FCI, and a puppy from such kennel is for us the same as a puppy without a Pedigree. An example of these organisations are UCI or INTERNATIONALER RASSEHUNDE VERBAND E.V.
Czech National and International shows 2020HERE
 

Club Advertisements