Název genu MDR1 je zkratkou anglického výrazu multi drug resistance, tedy česky mnohočetná léková rezistence. Tento gen ovlivňuje citlivost organismu k některým běžně užívaným lékům a odčervovacím přípravkům, které se tak stávají nebezpečnými. Jejich přesný seznam najdete níže, pro nás je ale důležité, že mezi ně patří také nejběžněji používané odčervovací látky u koní ivermectin a moxidectin a také acepromazin, což je účinná látka nám též dobře známého a běžně používaného Sedalinu.

Na jakém principu to všechno funguje?
mfGen MDR1 je zodpovědný za kódování transportního proteinu P-glycoprotein. Úkolem tohoto transportéru je odvádění léčiv a toxinů z mozku do krve. Mutace tohoto genu blokuje tvorbu P-glycoproteinu. Pokud se tento protein nevytváří, tyto látky nejsou z mozku odváděny, což zde má za následek hromadění toxinů, které je pro psa nebezpečné. Důsledkem mohou být závažné neurologické komplikace, jako jsou poruchy pohybu a koordinace, třes, křeče, zvracení, nadměrné slinění, otupělost, případně i selhání dýchání, v krajním případě dokonce i smrt.

Mutace genu MDR1 se vyskytuje u několika psích plemen.Vyšetření DNA u mutovaného genu však potvrdila, že k této mutaci došlo jen jednou. Vada tedy pochází pouze z jedné rodové mutace (z jednoho psa) a rozšířila se do populace několika plemen.

Přecitlivělost na ivermectin je děděna recesivně. To znamená, že jedinec musí mutovanou alelu zdědit od obou rodičů, aby se porucha projevila. Zdědí-li jedinec po svých rodičích jednu alelu mutovanou a jednu zdravou, je klinicky zdravý, avšak může tuto mutaci přenášet na své potomstvo. Bez rizika tedy nejsou ani kříženci výše uvedených plemen. Nejvíce se porucha vyskytuje u kolií - uvádí se, že až 33 % populace je postižených.

Je možno najít informace o neúplné dominanci MDR1, tedy že i přenašeč může mít klinický projev. Toto se uvádí více ve spojitosti s australskými ovčáky, toto tvrzení ale nelze podložit vědeckou studií. Nepodařilo se nám najít žádnou relevantní publikaci. Budeme se proto držet informace z OMIA (ONLINE MENDELIAN INHERITANCE IN ANIMALS), což je nejrozsáhlejší databáze pokrývající genetiku zvířat, která je v současnosti považována za hlavní autoritu v této oblasti. Zde je MDR1 považováno za autosomálně recesivní, tedy že neexistují postižení přenašeči.

V každém případě je žádoucí, aby byli přenašeči mutované alely rozpoznáni a následně kříženi pouze s jedinci bez mutace MDR1 genu. Z takového spojení nehrozí, že by se narodil postižený jedinec, a pokud bude toto pravidlo svědomitě dodržováno, výskyt mutace se časem podaří omezit, až úplně redukovat.

Je-li pes přenašečem mutace genu MDR1, genetický test to rychle a spolehlivě odhalí. K vyšetření stačí vzorek krve odebraný vaším veterinářem nebo stěr ze sliznice.

Možné výsledky genetického testu
MDR1 N/N: Jedinec s tímto genotypem není ohrožen vznikem neurotoxické reakce při podání určitých léků a nemůže tuto mutaci ani předat na potomstvo.
MDR1 N/P: Jedinec je nositelem zmutovaného genu a přenese mutaci na potomstvo v 50 % případů.
MDR1 P/P: Jedinec má v obou kopiích genu MDR1 mutaci, je tedy ohrožen vznikem neurotoxické reakce po podání uvedených léků. Vždy jednu kopii genu s mutací zdědil od jednoho rodiče (matky) a druhou kopii genu s mutací zdědil od druhého rodiče (otce). Mutaci přenese na potomstvo ve 100 % případů.

Partnerské weby

brit logo

animal health

Super ZOO Banner

royalcanin Banner

hunter banner

manner

peleskova co logo

genomia logo 0

sklenickaeu

Bobtail Club

Automatický překladač

Důležitá upozornění

KLUBOVÉ VÝSTAVY PSŮ NA ROK 2024 ZDE

CLUB SHOWS 2024 HERE 

Od 01.07.2024 vstupuje v platnost nový Výstavní řád ČMKU a FCI, znění obou řádů je dispozici na internetových stránkách ČMKU:

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU (cmku.cz)

https://www.cmku.cz/data/dokumenty/2398-vystavni-rad-fci-platny-od-172024.pdf

Upozornění pro zájemce o štěňata bobtailu‼️ Při výběru se ujistěte, že štěnata jsou z chovatelské stanice FCI. Existuje stále více organizací, které vydávají své "průkazy původu". Tyto PP však nejsou FCI a štěně z takového chovu je pro nás stejné jako bezpapírové. Příkladem jsou organizace UCI nebo INTERNATIONALER RASSEHUNDE VERBAND E.V. 
Národní a Mezinárodní VÝSTAVY PSŮ NA ROK 2024 ZDE 

Klubová inzerce

ŠTĚŇATAOSTATNÍBOBTAIL V NOUZI