Pyometra, hnisavý zánět dělohy, patří k nejčastějším a nejnebezpečnějším onemocněním pohlavního aparátu fen. Jedná se o nahromadění patologického obsahu v děloze, následnému vážnému narušení celkového zdravotního stavu a pokud není včas zahájena léčba, je toto onemocnění pro fenu smrtelné.

Jak pyometra vzniká

K rozvoji pyrometry dochází nejčastěji 1 až 3 měsíce po hárání. Během hárání dochází vlivem hormonů (estrogeny) k nadměrné stimulaci děložní sliznice – ta je překrvená, zbytnělá a zmnožují se v ní děložní žlázky, které produkují velké množství hlenu. Ten se přes silnou děložní vrstvu nedokáže vstřebat, hromadí se v děloze, a pokud dojde k jeho infekci bakteriemi, které se v děloze normálně vyskytují, rozvíjí se pyometra.
Ke zbytnění děložní sliznice může docházet postupně během několika předcházejících hárání, proto se pyometra vyskytuje hlavně u starších fen. Pyometra však může vzniknout i po podávání hormonálních preparátů (např. na oddálení hárání, přerušení březosti apod.), potom se může rozvinout bez ohledu na věk.

Jak pyrometru poznáme

Pyometra se může vyskytnout ve dvou formách:

  • otevřená forma pyometry
  • uzavřená forma pyometry

Při otevřené formě je děložní krček otevřený a z dělohy vytéká abnormální výtok, což je hlavní příznak této formy. U uzavřené formy je děložní krček zavřený a obsah se hromadí v děloze. U obou forem můžeme někdy pozorovat zvětšené břicho.

Dalšími typickými příznaky pyrometry je zvýšené pití a následné zvýšené močení. Pokud došlo k průniku toxických látek z dělohy do krve a dále do celého těla zvířete, jedná už se o velmi vážný stav a projevuje se celkovou intoxikací a sepsí – fena odmítá potravu, je depresivní, unavená, zvrací, hubne, má zhoršenou celkovou kondici a v pokročilých stádiích může dojít až k úhynu zvířete. Tělesná teplota může být poměrně dlouhou dobu nezvýšená.

Jak pyometru pozná veterinární lékař

Fenu přivedeme k veterináři, který se důkladně vyptá na anamnézu (jak dlouho problém trvá, kdy se fena naposled hárala, …) a provede klinické vyšetření. Hlavně důkladné prohmatání břicha ho může nasměrovat k diagnóze pyometra, ale nejdůležitějším vyšetřovacím krokem k určení pyrometry je sonografické vyšetření dělohy. Při něm vidíme typicky zvětšenou a naplněnou dělohu.

Jak se pyometra léčí

Pyometru můžeme v zásadě léčit dvěma způsoby:

  • chirurgicky (kastrací)
  • konzervativně (pomocí léků)

Rozhodující je zdravotní stav a další využití feny. Pokud se jedná o fenu, u které je již vážně narušen celkový zdravotní stav, jedná-li se o starší fenu, u které již nepočítáme s dalším chovem, a v případě uzavřené formy pyometry, je jedinou možností provedení kastrace. Ta spočívá v provedení ovariohysterektomie (tj. odstranění vaječníků i dělohy). Samozřejmě se musí aplikovat antibiotika, infúzní roztoky a ideální je provádění zákroku v inhalační anestezii.

V méně závažných případech, u mladých fen, na kterých chceme v budoucnu chovat, a při otevřené formě pyrometry, se můžeme pokusit o konzervativní způsob léčby - aplikací léků bez nutnosti chirurgického zásahu. Podávají se léky, které způsobují vyprázdnění dělohy (tzv. prostaglandiny – způsobují kontrakce dělohy, zabraňují tvorbě progesteronu a uvolňují děložní krček) a samozřejmě antibiotika. Úspěšnost konzervativní terapie se pohybuje kolem 70 % a zvíře je potom nutno ještě nějakou dobu sledovat. Pokud nedochází k výtoku patologického sekretu nebo dojde ke zhoršení zdravotního stavu feny, je nutno přistoupit k chirurgickému řešení.

Jaká je úspěšnost léčby pyrometry

Pokud je léčba započata včas, je prognóza velmi dobrá, v případě pokročilého stavu je nejistá.

Veterinární klinika Havlíčkův Brod – MVDr.J.Štursa

Partnerské weby

brit logo

animal health

Super ZOO Banner

royalcanin Banner

hunter banner

manner

peleskova co logo

genomia logo 0

sklenickaeu

Bobtail Club

Automatický překladač

Důležitá upozornění

KLUBOVÉ VÝSTAVY PSŮ NA ROK 2024 ZDE

CLUB SHOWS 2024 HERE 

Od 01.07.2024 vstupuje v platnost nový Výstavní řád ČMKU a FCI, znění obou řádů je dispozici na internetových stránkách ČMKU:

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU (cmku.cz)

https://www.cmku.cz/data/dokumenty/2398-vystavni-rad-fci-platny-od-172024.pdf

Upozornění pro zájemce o štěňata bobtailu‼️ Při výběru se ujistěte, že štěnata jsou z chovatelské stanice FCI. Existuje stále více organizací, které vydávají své "průkazy původu". Tyto PP však nejsou FCI a štěně z takového chovu je pro nás stejné jako bezpapírové. Příkladem jsou organizace UCI nebo INTERNATIONALER RASSEHUNDE VERBAND E.V. 
Národní a Mezinárodní VÝSTAVY PSŮ NA ROK 2024 ZDE 

Klubová inzerce

ŠTĚŇATAOSTATNÍBOBTAIL V NOUZI