Srdeční červivost (dirofilarióza)

Blíží se čas dovolených a cestování. Velmi často s majitelem vyráží na dovolenou i jeho čtyřnohý přítel. O většině zdravotních rizik u psů bývá majitel dostatečně informován, ale jsou nebezpečí (či mnohdy nové znalosti o různých rizicích), která jsou méně známá a rovněž se mohou objevit neúplné či nepravdivé informace. Jedním z možných rizik je tzv. srdeční červivost psů - parazitární onemocnění, se kterým se nyní seznámíme.
Onemocnění bylo poprvé popsáno v roce 1921. Původcem a příčinou je parazit vlasovec psí (Dirofilaria immitis). Onemocnění vyvolané tímto parazitem by se spíše mělo jmenovat plicně-srdeční červivost. Prvním místem, které je totiž postiženo jsou cévy plic a teprve v pokročilejších stádiích nebo při masivním napadení psa se parazit nachází i v pravém srdci.
 
Výskyt parazita
Parazit vlasovec psí se vyskytuje celosvětově. V souvislosti s dovolenými a cestováním jej zmiňuji proto, že se vyskytuje v USA, Kanadě, Jižní Americe, Africe, Austrálii, Asii a  jižní Evropě, především kolem Středozemního moře – Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko a Řecko Jednotlivé případy byly zaznamenány v Anglii, Nizozemí, Švédsku, Německu, Rakousku, Polsku, Maďarsku a České republice. Je tedy vidět, že se parazit původně především vyskytoval v oblastech s tropickým a subtropickým klimatem, a nyní se rozšiřuje i do oblastí mírného pásma. A právě v souvislosti s cestováním a importem psů z daných oblastí, dochází k rozšíření parazita.
V roce 2003 byl publikován článek v časopise Veterinářství o výskytu vlasovce psího u psů v České republice. Celkem bylo vyšetřeno 117 psů. Jednalo se o jedince importované z oblastí výskytu parazita, nebo do daných oblastí zvířata cestovala a jejich potomci. U 18 psů byly prokázány specifické protilátky proti Dirofilarii immitis. Což znamená, že se tito psi s daným parazitem setkali. Psi s protilátkami byli dovezeni ze zemí, kde se parazit vyskytuje, nebo do nich cestovali. Tyto země byly Tunisko, Řecko, Peru, Mexiko, Turecko, Afgánistán, USA a Kanada. Na území České republiky byl také prokázán první případ importované dirofilariózy u feny, která byla dovezena z USA.
 
Parazit a jeho vývojový cyklus
Dospělí jedinci vlasovce psího (Dirofilaria immitis) žijí v plicních arteriích nebo v pravé srdeční komoře. Jejich hostitelé jsou především psi, ale mohou napadeny i ostatní psovité šelmy a kočky. U postižených psů v oblastech, kde se parazit vyskytuje, se průměrně nachází u jednoho psa asi 15 červů. Samice (13,5 – 30,5) vlasovce psího jsou větší než samci 9,5 – 17 cm). V organismu napadeného psa žijí 5 – 7 let.
Samice vlasovce psího musí periodicky kopulovat se samcem, aby produkovala další vývojové stádium tzv. mikrofilárie. Mikrofilárie se volně nacházejí v krevním oběhu napadeného psa. Jejich velikost je malá, jsou viditelné jen pod mikroskopem. V organismu psa žijí až 2 roky. Aby se z mikrofilárie stala larva, která je schopná dalšího vývoje v dospělého červa, potřebuje mezihostitele – komára, respektive samici komára. Jedna samice komára může na psa přenést asi 10 – 12 larev. Je jasné, že do komára se dostávají mikrofilárie napitím krve od nakaženého psa. Délka vývoje mikrofilárií v infekční larvu v komárovi je závislá na okolní teplotě. Laboratorní studie ukázaly, že zrání v mezihostiteli vyžaduje průměrnou denní teplotu vyšší než 18°C udržovanou po dobu přibližně jednoho měsíce. Vývoj však není přerušen ani při občasném několikahodinovém poklesu teploty pod 14°C. Takto vyvinuté larvy vlasovce psího jsou opět sáním přeneseny na vnímavého psa.
Tyto larvy z kůže psa se potom dál vyvíjejí a dostávají do plicních arterií a později do pravého srdce. Toto stádium trvá asi 100 dní (67-80 dní). V plicních arteriích dál larvy vyspívají a přeměňují se v dospělce, kteří po kopulaci mohou opět produkovat mikrofilárie. Od okamžiku nakažení psa larvami po novou produkci mikrofilárií uplyne asi 6 – 7 měsíců. Z vývoje je tedy patrné, že k úspěšnému přežití parazita – vlasovce psího je zapotřebí vnímavého jedince (pes), mezihostitele (komár) a dostatečnou teplotu prostředí (nad 18°C po dobu asi jednoho měsíce). Bohužel musím konstatovat, že v našich podmínkách jsou splněny všechny podmínky pro rozvoj parazita.
Nakažené feny s mikrofiláriemi v krvi, přenášejí mikrofilárie na svá štěňata. Tato štěňata však mají mikrofilárie jen po přechodnou dobu v krvi. Parazit u nich není schopen dokončit vývoj tj. nemohou mít v sobě dospělé jedince. Mohou však být zdrojem nákazy pro ostatní psy, jsou-li splněny další podmínky vývoje vlasovce psího, tj. přítomnost mezihostitele – komára a vhodná teplota prostředí.
 
Klinické příznaky, diagnostika a terapie
Klinicky se nakažení vlasovcem psím projevuje nejdříve příznaky onemocnění dýchacího aparátu. Hlavními příznaky jsou kašel a obtíže při dýchání. Čím více parazitů v sobě pes má, tím horší jsou klinické příznaky. Psi se neradi pohybují, mohou trpět synkopami (chvilkové ztráty vědomí) a vykašlávat krev. Tyto příznaky se vyvíjejí na základě alergické rekce na přítomnost dospělců nebo mikrofilárií v organismu. Závažnost klinických příznaků je dána počtem parazitů v organismu psa, jeho stresem a pohybem tedy pracovní vytížeností. Při napadení pravého srdce se objevují příznaky selhání srdce, což jsou ascites (vodnatelnost břicha) a zvětšení jater. Většina psů, kteří nemají zátěž zůstává bez příznaků.
Diagnostika onemocnění – nakažení vlasovcem psím je složitá a musí být komplexní. Doporučuje se provést vyšetření krve na přítomnost mikrofilárií a protilátek proti dospělcům, rentgenologické vyšetření hrudníku a vyšetření srdce (vyšetření ultrazvukem). V našich podmínkách se doporučuje z hlediska diagnostiky vyšetřit psy z oblastí s výskytem parazita asi 190 dní po jejich importu.
Terapie onemocnění, pokud se nakažení prokáže, potom provádí veterinární lékař ve spolupráci s majitelem psa.
 
Prevence
Nakažení vlasovcem psím (Dirofilaria immitis) je onemocnění, které může být devastující pro psa. Prevence, kterou můžeme provést sám majitel, je účinná a pro psa šetrná. Pro naše psy v současnosti aktuální prevence spočívá v ochraně psů, kteří vycestují do oblastí, kde se parazit vyskytuje tj. psi jedoucí s majitelem na dovolenou do již uvedených zemí. Na našem trhu jsou dva preparáty určené k této prevenci Milbemax® TABLETY pro psy a STRONGHOLD spot-on roztok.
Milbemax® TABLETY obsahují milbemycin a preventivně se podávají 1x měsíčně. Dájí se podávat štěňatům od 2 týdnů. Podává se společně s krmením nebo po nakrmení. Může se používat u chovných psů včetně březích a kojících fen.
STRONGHOLD spot-on roztok obsahuje selamectin a preventivně se podává také 1x měsíčně. Preparát se aplikuje místně na kůži na bázi krku před lopatkami.Preparát by neměl být podán zvířatům mladším 6 týdnů. U tohoto preparátu nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky ani při aplikaci 3násobku doporučené dávky chovným zvířatům i gravidním a laktujícím fenám. Neaplikovat, když je srst zvířete vlhká. Šampónování a namáčení zvířete dvě nebo více hodin po aplikaci neredukuje účinnost preparátu.
Preventivní podání preparátů by mělo být před cestou do oblasti, kde se vlasovec psí vyskytuje. Pokud počítáme s delší dobou pobytu než jeden měsíc, je třeba aplikaci preparátu zopakovat.
 
MVDr. Roman Kvapil

Partnerské weby

brit logo

animal health

Super ZOO Banner

royalcanin Banner

hunter banner

manner

peleskova co logo

genomia logo 0

sklenickaeu

Bobtail Club

Automatický překladač

Důležitá upozornění

KLUBOVÉ VÝSTAVY PSŮ NA ROK 2024 ZDE

CLUB SHOWS 2024 HERE 

Od 01.07.2024 vstupuje v platnost nový Výstavní řád ČMKU a FCI, znění obou řádů je dispozici na internetových stránkách ČMKU:

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU (cmku.cz)

https://www.cmku.cz/data/dokumenty/2398-vystavni-rad-fci-platny-od-172024.pdf

Upozornění pro zájemce o štěňata bobtailu‼️ Při výběru se ujistěte, že štěnata jsou z chovatelské stanice FCI. Existuje stále více organizací, které vydávají své "průkazy původu". Tyto PP však nejsou FCI a štěně z takového chovu je pro nás stejné jako bezpapírové. Příkladem jsou organizace UCI nebo INTERNATIONALER RASSEHUNDE VERBAND E.V. 
Národní a Mezinárodní VÝSTAVY PSŮ NA ROK 2024 ZDE 

Klubová inzerce

ŠTĚŇATAOSTATNÍBOBTAIL V NOUZI