Zápis z členské schůze Bobtail clubu, konané dne 17. 4. 2010 v Praze
 
- předseda J. Zelinger - uvítání
- předneseny zprávy - Petra Márová, poradce chovu, Blanka Roudnická - pokladna, Karel Palek - KRK a přečteny zprávy za nepřítomné a omluvené členky výboru - jednatelku Renatu Kňákalovou a Karolinu Morrison - redakční rada
 
- sdělení předsedy klubu J. Zelingera, že odstupuje z funkce a zůstává řadovým členem - z osobních důvodů - následovala diskuze
 
- v souladu se Stanovami klubu místopředsedkyně Dana Horáková v plném rozsahu přebírá funkci předsedy - proto v mezivolebním období jmenuje chybějícího člena, aby byla zachována usnášeníschopnost , Dana Horáková proto jmenovala Kláru Hájkovou jako řadového člena do dalších voleb
 
INTERNET - příspěvek Klára Hájková
 
stránky byly napadeny hackery, nejvíce byly postiženy servery s fotografiemi, v případě stránek klubu se jednalo o 462 fotografií
- pokud by fungovala spolupráce s Karolinou Morrison, pak by stránky byly obnoveny dříve
- návrh - aby data vkládala pouze Hájková, Morrison jí zajišťovala materiály - Dana Horáková byla pověřena, aby toto e-mailem Morrison sdělila
- stále chybí souhlasy s uveřejňováním osobních údajů a přehled plateb, kdo je členem
- stále chybí informace, kdy byly Stanovy zaregistrovány na Ministerstvu vnitra
 
Anglická verze: je připravena k zaplnění - je nutno přeložit příspěvky ze sekce „Chov“, „Výstavy“ a dopisy rozhodčích, aby anglická verze byla hotová nejpozději do 24. 5. 2010
- pan Žlábek dojednal slevu v podobě webhosting 3 měsíců zdarma
- rovněž pomůže vytvořit stránky na Euroshow
 
Jan Peták - vytvořil logo Euroshow - byl vybrán obrázek č. 3 - schválena odměna 5.000,- Kč
 
- po diskuzi bylo schůzí dohodnuto, že na Euroshow budou vyrobeny letáky, které se rozdají na stoly u večeře - výrobu přislíbil na vlastní náklady Jaroslav Zelinger
 
EUROSHOW ČR 2011
 
- dohodnuto, že výstava se bude konat v plzeňském Parkhotelu, kde budou vystavovatelé i ubytováni a proběhne zde galavečer
- diskuze ohledně neformálního večera - 2 návrhy - J. Zelinger - opět Parkhotel, gardenparty u bazénu, Petra Márová - Plzeňský pivovar a restaurace Na Spilce spojené s prohlídkou pivovaru a zajištěnou dopravou z Parkhotelu
- po dohodě se ještě zjistí přesná cenová kalkulace Na Spilce, poté se musí výbor rozhodnout, kde se neformální večer zorganizuje.
 
 
Zprávy poradce chovu, jednatelky, redakční rady a KRKu viz dále.
 
Přílohy:
zprava_poradce_chovu.pdf    (190.43 KB)
zprava_jednatelky.pdf    (135.22 KB)
zprava_redakce.pdf    (171.79 KB)
zprava_KRK.pdf   (69.92 KB)
 

Automatický překladač

Důležitá upozornění

Upozornění pro zájemce o štěňata bobtailu‼️ Při výběru se ujistěte, že štěnata jsou z chovatelské stanice FCI. Existuje stále více organizací, které vydávají své "průkazy původu". Tyto PP však nejsou FCI a štěně z takového chovu je pro nás stejné jako bezpapírové. Příkladem jsou organizace UCI nebo INTERNATIONALER RASSEHUNDE VERBAND E.V. 
Národní a Mezinárodní VÝSTAVY PSŮ NA ROK 2019/2020 ZDE 

Klubová inzerce

ŠTĚŇATAOSTATNÍBOBTAIL V NOUZI