Volební členská schůze 30. 4. 2011
 
Úvodní slovo pronesla stávající prezidentka klubu Danuše Horáková. Požádala přítomné o žádost o pomoc při pořádání Euroshow - tombola, sponzoři.
Byla přečtena zpráva jednatelky klubu Renaty Kňákalové, která se omluvila z pracovních důvodů.
Následovaly zprávy:
-zpráva poradkyně chovu Petry Márové
-zpráva Petry Márové z volební Valné hromady ČMKU 2011
-zpráva pokladníka klubu Blanky Roudnické
-zprávy jednotlivých členů výboru budou uveřejněny na webu klubu
 
Klára Hájková informaovala přítomné o výrobě suvenýrů na Euro OES Show, t.j objednávky triček, magnetů, hrnků a půllitrů
Seminář povede Mark Wibier + Maureen + Ray Owen na téma:
Co nového přináší standard a jeho současná situace
 
Byl vznesen dotaz ke členské základně, zdali uspořádat výstavu ve Valticích v jednom dni? Členové chtějí výstavy v jeden den. Jako rozhodčí pro Klubovou výstavu je delegován Claude Ritter z Francie, který posuzoval Valtice již v roce 1997, a to úplně poprvé a na Speciální výstavu je delegována Danuše Horáková.
 
Byl vznesen dotaz od ing. Pospíšilové – zdali budou na výstavě ve Valticích otevřeny i pracovní třídy?Petra Márová prověří možnost zařadit tyto třídy na výstavu ve Valticích.
Návrh z pléna: Otevřít na výstavě ve Valticích třídu pro ostříhané bobtaily.Vítěz třídy nebude mít nárok na titul .Přítomní jednohlasně schválili.
 
Následovala zpráva KRKu od předsedy Karla Palka. Bude rovněž uveřejněna na webových stránkách klubu.
 
DISKUZE:
Návrh ing. Marcely Jarošové , člena KRKu zúžit výbor klubu na 5 členů.Odpověď P.Márové: byla by nutná změna Stanov klubu, což je nutné ohlásit členské základně předem, nese to s sebou rovněž novou registraci na MV. Vzhledem k počtu členů by to bylo i na místě, ale na druhou stranu výbor nestojí klub žádné finanční prostředky.Členové výboru si nic neproplácí a veškerou činnost pro klub hradí z vlastních prostředků.Je na místě podotknout, že to není běžná praxe a musíme brát činnost členů výboru jako sponzorskou činnost. V tom případě je jedno, zdali je ve výboru členů 5 nebo 7.
Všichni zájemci o výpomoc nebo sponzoři Evropské výstavy a tomboly se mohou hlásit Petře Márové.
 
VOLBY - do výboru klubu a kontrolní a revizní komise - celkem 18 přítomných s platnými volebními hlasy
 
Způsob voleb: hlasování o tom, zda li bude tajná volba nebo veřejná : PRO tajnou 0 , PROTI 18 - hlasování bude veřejné.
 
Kandidáti:
Před začátkem voleb se Alice Rašková vzdala funkce s tím, že již nebude kandidovat. Na místo   sebe navrhla Danielu Volfovou, dlouholetou členku klubu, která již působila jako předseda KRKu v minulých letech.Další návrhy: Denisa Stejskalová, Blanka Hanusová a Kateřina Lobovská.
Následně stávající prezidentka klubu Danuše Horáková oznámila ,že nebude dále kandidovat do žádné funkce ve výboru klubu, pouze do řad KRKu.Pokladní Blanka Roudnická rovněž oznámila svoji rezignaci a za sebe navrhuje ing. Marcelu Jarošovou, daňovou poradkyni. Upozorňuje, že předání funkce pokladníka chce až 1.7.2011. po Euro OES Show.
Poradce chovu Petra Márová - vzhledem k odstoupení prezidentky klubu Danuše Horákové, byla                                      Karolínou Morrison navržena na prezidentku klubu.
Redakce - Karolína Morrison ,bude kandidovat
Klára Hájková - bude kandidovat
Jednatelka - Renata Kňákalová , bude kandidovat v nepřítomnosti, což Stanovy BC povolují.
Po diskuzi byla navržena Daniela Volfová na místopředsedkyni klubu a Klára Hájková na poradce chovu.
 
 
VOLBY: Výbor klubu:
 
Prezident: Petra Márová - zvolena 17 kladnými hlasy, 1 zdržel
 
Místoprezident: Daniela Volfová - zvolena 17 kladnými hlasy, 1 zdržel
 
Jednatel: Renata Kňákalová, zvolena 18 kladnými hlasy
 
Pokladník: Marcela Jarošová, zvolena 17 kladnými hlasy, 1 zdržel
 
Poradce chovu: Klára Hájková, zvolena 17 kladnými hlasy, 1 zdržel
 
Redakce: Karolína Morrison, zvolena 17 kladnými hlasy, 1 zdržel
 
Člen bez funkce: Denisa Stejskalová, zvolena 14 kladnými hlasy, 0 proti, 4 se zdrželi
                               Blanka Hanusová a Kateřina Lobovská - nezvoleny
 
 
Kontrolní a revizní komise:
 
Předseda: Blanka Roudnická, zvolena 15 kladnými hlasy, 3 se zdrželi,
 
Člen: Danuše Horáková, zvolena 15 kladnými hlasy, 3 se zdrželi
 
Člen: Karel Palek - zvolen 17 kladnými hlasy, 1 se zdržel
 
Blanka Vošmiková nezvolena

Automatický překladač

Důležitá upozornění

Upozornění pro zájemce o štěňata bobtailu‼️ Při výběru se ujistěte, že štěnata jsou z chovatelské stanice FCI. Existuje stále více organizací, které vydávají své "průkazy původu". Tyto PP však nejsou FCI a štěně z takového chovu je pro nás stejné jako bezpapírové. Příkladem jsou organizace UCI nebo INTERNATIONALER RASSEHUNDE VERBAND E.V. 
Národní a Mezinárodní VÝSTAVY PSŮ NA ROK 2019/2020 ZDE 

Klubová inzerce

ŠTĚŇATAOSTATNÍBOBTAIL V NOUZI