Zápis z členské schůze Bobtail clubu
 
Členská schůze se konala v sobotu 8.9.2012 ve Valticích v restauraci hotelu Hubertus po ukončení Klubové výstavy. Přítomno bylo 19 členů klubu (viz prezenční listina).
 
PROGRAM:
 
1)      Na úvod schůze byla naplánována přednáška laboratoře GENOMIA z Plzně na téma PCD (Primární ciliární dyskineze) u bobtailů. Po skončení přednášky bylo možné si nechat přímo na místě udělat vyšetření na PCD stěrem slin, této možnosti využilo několik majitelů bobtailů;
 
2)      Pak přítomné přivítala předsedkyně klubu Petra Márová, dále poděkovala přítomným za účast na výstavě a Klubovou výstavu zhodnotila;
 
3)      P. Márová přečetla zprávu poradkyně chovu Kláry Hájkové, která se ze zdravotních důvodů ze schůze i víkendu ve Valticích omluvila;
 
4)      Následovaly zprávy jednotlivých členů výboru – jednatelky Renaty Kňákalové – informovala o aktuálním stavu členské základny – nyní má klub 42 členů, upozornila na výstavní kalendář sezóny 2013, termín Valtic 2013 je ještě v jednání, dala návrh do diskuze – místo pořádání členské schůze a ev. zájem o společné akce s bobtailisty;
 
5)      Zpráva redakční rady Karolíny Morrison – informovala, že na úpravě webových stránek se spolupracuje s Tomášem Stejskalem, na facebooku je nově zaregistrovaný Bobtail club – vyzvala členy klubu, aby se registrovali!
 
6)      Zpráva pokladní klubu ing. Marcely Jarošové – přečetla finanční hospodaření klubu za rok 2011 – po pořádání Evropské speciální výstavy se klubový účet trochu vylepšil, ing. Jarošová uzavře pokladnu koncem roku a z důvodů pracovní vytíženosti předá během ledna 2013 funkci nové pokladní Denise Stejskalové;
 
7)      Zprávu KRKu přečetla předsedkyně Blanka Roudnická;
 
8)      Následovala diskuse:
 
-          místo pořádání schůze klubu – Praha nebo při výstavách ve Valticích – přítomní se shodli, že je lépe schůzi pořádat při výstavě;
 
-          Denisa Stejskalová navrhla, abychom na webových stránkách zavedli rubriku „Jak jsem k bobtailovi přišel…“ a vyzvala přítomné, aby zavzpomínali na své začátky s bobtailem;
 
9)      Na závěr nás Květa Halfarová a Denisa Stejskalová pozvaly na ukázku agility, velký úspěch měla možnost vyzkoušet si překážku a tunel, agility se všem líbila, určitě bychom si ji měly příště zopakovat.
 
 
zapsala R. Kňákalová

Automatický překladač

Důležitá upozornění

Upozornění pro zájemce o štěňata bobtailu‼️ Při výběru se ujistěte, že štěnata jsou z chovatelské stanice FCI. Existuje stále více organizací, které vydávají své "průkazy původu". Tyto PP však nejsou FCI a štěně z takového chovu je pro nás stejné jako bezpapírové. Příkladem jsou organizace UCI nebo INTERNATIONALER RASSEHUNDE VERBAND E.V. 

Klubová inzerce

ŠTĚŇATAOSTATNÍBOBTAIL V NOUZI