Zápis z členské schůze

Členská schůze Bobtail clubu se konala v sobotu 31.8.2013 ve Valticích v restauraci hotelu Hubertus po ukončení Klubové výstavy. Přítomno bylo 20 členů klubu (viz prezenční listina).

PROGRAM

-          schůzi zahájila Petra Márová – předsedkyně klubu, uvítala všechny přítomné členy a seznámila je s programem schůze. Omluvila nepřítomnou členku výboru Denisu Stejskalovou, která nyní působí jako pokladní klubu. Jako první zhodnotila dnešní výstavu a účast na ní. Rozhodčí pan Ray Wilkinson byl s kvalitou našich psů velmi spokojen. Informovala, že pro letošní rok se výboru klubu podařilo zajistit dva významné sponzory Proplan Purina a Mevet a především díky nim měla výstava takovou úroveň. Všem sponzorům výstavy, tomboly a pracovníkům z řad členů i nečlenů klubu poděkovala.  Dále se vyjadřovala k současné situaci na výstavách, především na těch pořádaných klubem a apelovala na účast členů na nich. Úspěch výstavy se více méně odvíjí od počtu přihlášených psů a výbor klubu se snaží vždy zajistit zahraničního rozhodčího, chovatele našeho plemene. V neposlední řadě zmínila, že ČMKU byla pověřena pořádáním Evropské výstavy 2014, která se bude konat  v termínu  23.-26.10. na výstavišti v Brně. V  rámci EVP se bude konat i Národní výstava a pokud dojde ke shodě s ostatními kluby Britských plemen, bude se konat i Speciální výstava britských plemen. Bylo společně zažádáno na ČMKU.

          

-          jednatelka klubu Renáta Kňákalová řešila termíny příštích Valtic (termín KV+SV je stále v jednání vzhledem k termínu cyklistického závodu, který má dojezd právě ve Valticích) a výstavy na Konopišti, upozornila na výstavní kalendář 2014. Konstatovala, že členská základna klubu se od loňského roku nezměnila, BC má 42 členů;

-          poradkyně chovu Klára Hájková – informovala přítomné členy, že jsme v tomto roce očekávali narození štěňat od pěti fen, tři z nich nezabřezly, jeden vrh je narozený a další štěňata se očekávají v září, uchovněno bylo 6 bobtailů, tři psi a tři feny. Celá zpráva PCH je přiložena k zápisu;

-          bývalá pokladní Marcela Jarošová vystoupila se zprávou hospodaření za rok 2012, konstatovala  ztrátu , zpráva viz. příloha;

-          dále následovala zpráva Kontrolní a revizní komise - KRK, kterou přednesl předseda komise Karel Palek. Zpráva upozorňovala na některé nesrovnalosti a nabádala k aktuálnosti webu. Zástupce redakce Karolina Morrison se vyjadřovala k problematické situaci s webem, kterou se pokusí výbor co nejrychleji řešit. Zpráva KRK je přiložena k zápisu;

-          dále následovalo vyhlášení zimní a letní fotosoutěže. Soutěž posuzovala tříčlenná porota, složená z přátel plemene nikoli členů klubu. Předsedou poroty byl Václav „Viki“ Kindl, který výhercům předal ceny a vysvětlil způsob hodnocení.  Členkami poroty byly  Martina Němcová a Tereza Caklová.

DISKUSE

-          příspěvek do ní měla redaktorka klubu Karolina Morrison, týkala se příspěvků či článků a fotografií na našich stránkách a facebooku, kde se pokusíme vyřešit uzavřenou skupinu majitelů psů s PP. Žádala větší aktivitu od členů.

-          Předsedkyně Petra Márová se vyjádřila k problematické situaci s webem a připomenula, že cena stávajících webových stránek byla dost vysoká. Také že byly sestaveny  a  schváleny  předcházejícím výborem klubu a tudíž nynější kritika  technických nedostatků je neoprávněná. I tak je výbor ve spojení s Tomášem Stejskalem, který slíbil, že web upraví. Situaci s doplněním obsahu webu se pokusí výbor co nejrychleji řešit.

-          Dále se vyjádřila k doporučení KRKu ohledně výběru místa a rozhodčích na klubové výstavy a vysvětlila přítomným, že klubová a speciální  výstava  pořádaná v rámci setkání majitelů a přátel plemene je prestižní záležitostí klubu a má velký význam   pro propagaci plemene. Víkend ve Valticích je již tradicí, patříme do kalendáře místních akcí a všichni nám zde vycházejí vstříc.  Rozhodčí zveme zahraniční, specialisty na plemeno, které není možné potkat v té samé výstavní sezoně v ČR. Náklady na zahraniční rozhodčí nejsou o mnoho vyšší než na rozhodčího tuzemského.  Dotace z klubových peněz je mnohdy nutná, ale jsme nezisková organizace a použití financí na klubové akce je  téměř prioritní.

-          v souvislosti s finanční zprávou a výdaji za klubové výstavy ve Valticích bylo ještě zmíněno, že všichni členové výboru vykonávají své funkce zcela zdarma a tím vlastně trvale sponzorují plemeno a klub

Schůzi ukončila předsedkyně pí. Márová pozvánkou na večerní grilování, zítřejší       výstavu a poděkováním členům za  jejich účast.

zapsala D.Volfová

 

 Příloha:

Výroční zpráva KRKu za rok 2012 (PDF - 200 kB)

 

Automatický překladač

Důležitá upozornění

Upozornění pro zájemce o štěňata bobtailu‼️ Při výběru se ujistěte, že štěnata jsou z chovatelské stanice FCI. Existuje stále více organizací, které vydávají své "průkazy původu". Tyto PP však nejsou FCI a štěně z takového chovu je pro nás stejné jako bezpapírové. Příkladem jsou organizace UCI nebo INTERNATIONALER RASSEHUNDE VERBAND E.V. 

Klubová inzerce

ŠTĚŇATAOSTATNÍBOBTAIL V NOUZI