Zápis z členské schůze konané 23.8.2014 ve Valticích

Členskou schůzi, která se konala po Klubové výstavě zahájila předsedkyně klubu Petra Márová, přivítala přítomné členy, poděkovala jim za účast na výstavách, poblahopřála vítězům Klubové výstavy a seznámila přítomné s programem schůze. Zejména poděkovala několika členům klubu za pomoc při přípravě výstavních kruhů, sponzorům výstav a členům, kteří přispěli do tomboly. Schůze se zúčastnilo 20 členů klubu (viz prezenční listina).

Následovala zpráva jednatelky klubu Renaty Kňákalové, která nás informovala o počtu členů klubu, Bobtail club má nyní 48 členů, v letošním roce vstoupilo do klubu osm nových členů, majitelů štěňat z CHS P.Márové, B.Roudnické a Z.Bursíka. Jeden bývalý člen klubu importoval štěně z Německa. Dále upozornila přítomné na výstavní kalendář pro rok 2015, který je vložen do výstavního katalogu a bude umístěn na webových stránkách klubu. Dále hovořila o termínu Klubové a Speciální výstavy v příštím roce, který ještě není rozhodnutý z důvodu akcí, které se konají na zámku ve Valticích a termínů výstav ČMKU. Informaci o definitivním termínu najdete na webových stránkách klubu.

Za redakční radu hovořila Karolína Morrison, mluvila o přidávání příspěvků na webové stránky a facebook.

Pokladní klubu Denisa Stejskalová přečetla přítomným svojí zprávu, informovala o finanční situaci v klubu. Zpráva je přiložena k zápisu.

Poradkyně chovu Klára Hájková se z pracovních a rodinných důvodů z účasti omluvila, její zprávu přečetla předsedkyně klubu, PCH v ní  informovala   o stavu chovu, včetně vyjádření k přestupku pí. Fejfarové, který se řešil o něco později. Zpráva poradkyně chovu je přiložena k zápisu.

Na zprávu PCH navázala Petra Márová předsedkyně klubu, vysvětlila přítomným situaci ohledně krytí fenky Simony Fejfarové. Fenka nebyla v době krytí uchovněna a neměla vystavený krycí list. Tyto přestupky se podle řádu řeší zákazem chovatelské činnosti. Vzhledem k věku feny byl výborem klubu  navržen  jiný  postih, a to pokuta ve výši 3000 Kč. Členská schůze, jako nejvyšší orgán klubu, toto odsouhlasila. KL bude chovatelce vystaven po zaplacení výše uvedené částky na účet klubu.  Návrh byl přijat 12 členy, 1 byl proti a 5 se hlasování zdrželo.

Následovala zpráva KRKu, kterou přečetla předsedkyně KRK Blanka Roudnická, konstatovala v ní, že účetnictví je vedeno řádně a přehledně a nebyly shledány žádné nedostatky. KRK navrhovala, aby zpráva o hospodaření klubu byla uveřejňována na webových stránkách klubu, členové tento návrh odmítli. Hlasovalo 15 pro nezveřejňování a 2 se zdrželi - zpráva o hospodaření klubu bude koncem roku rozeslána členům klubu e-mailem. Zpráva KRKu je přiložena k zápisu.

Dále předsedkyně klubu vyzvala přítomné k uctění památky Karla Palka, dlouholetého člena klubu a člena KRKu, který letos zemřel, minutou ticha.

Za Karla Palka byla všemi přítomnými zvolena jako členka KRK Blanka Hanusová.

Důležitými body schůze:

1.     Změna  Zápisního řádu – čl.V Chov, bod c):

-         2 výstavní posudky z výstav BC z hlavních tříd bez upřesnění – pro 5 přítomných

-         2 výstavní posudky z výstav BC, z nichž jeden musí být po 15ti měsících věku psa nebo feny – pro 11 přítomných – schváleno

2.     Organizace Euro OES Show 2017, náš klub byl organizačním výborem požádán o pořádání výstavy – všichni přítomní souhlasili.

Následovala diskuse

 

Zapsala D.Volfová + R.Kňákalová

 

 

 

Automatický překladač

Důležitá upozornění

Upozornění pro zájemce o štěňata bobtailu‼️ Při výběru se ujistěte, že štěnata jsou z chovatelské stanice FCI. Existuje stále více organizací, které vydávají své "průkazy původu". Tyto PP však nejsou FCI a štěně z takového chovu je pro nás stejné jako bezpapírové. Příkladem jsou organizace UCI nebo INTERNATIONALER RASSEHUNDE VERBAND E.V. 
Národní a Mezinárodní VÝSTAVY PSŮ NA ROK 2019/2020 ZDE 

Klubová inzerce

ŠTĚŇATAOSTATNÍBOBTAIL V NOUZI