Zápis z volební členské schůze konané 12.9.2015 ve Valticích

Přítomno bylo 21 členů klubu a 4 hosté (viz prezenční listina).

Členskou schůzi, která se již počtvrté konala po Klubové výstavě ve Valticích, zahájila předsedkyně klubu Petra Márová, přivítala přítomné členy, poděkovala jim za účast na výstavách, poblahopřála vítězům Klubové výstavy a seznámila přítomné s programem schůze. Zejména poděkovala několika členům klubu za pomoc při přípravě výstavních kruhů, sponzorům výstav a členům, kteří přispěli do lístečkové soutěže. Pochválila také členy klubu, kteří se pravidelně účastní výstav.  

Následovala zpráva jednatelky klubu Renaty Kňákalové, která nás informovala o počtu členů klubu, Bobtail club má nyní 46 členů, v letošním roce jsme přijali 3 nové členy, všichni jsou majitelé importovaných štěňat a již se účastnili dnešní výstavy, dvě štěňata (pes a fenka) jsou importována z Polska, další fenka je z Ukrajiny. Pět členů klubu ukončilo členství. Malý nárůst členské základny je způsoben malým množstvím odchovů, v letošním roce nebyl zatím odchován ani jeden vrh štěňat. Dále upozornila přítomné na výstavní kalendář pro rok 2016, který je vložen do výstavního katalogu a bude umístěn na webových stránkách klubu. Pak hovořila o termínu Klubové a Speciální výstavy v příštím roce, který by měl být opět druhý víkend v září 2016.  

Poradkyně chovu Klára Hájková informovala  o stavu chovu. Doplnila informace týkající se ještě  roku 2014 – kontrola vrhu nar. 2013 v CHS Modrý kaňon, dále vrh osmi štěňat narozený 2014 v CHS Chlupatý méďa. Letos byla uchovněna zatím pouze jedna fenka – Ornella Muti Modrý kaňon. Zpráva poradkyně chovu je přiložena k zápisu.

Karolina Morrison – propagační referent, mluvila o stavu webových  stránek a facebooku. Webové stránky máme v současné podobě již šest let, spolupráce se správcem T.Stejskalem vázla, proto byl zpět osloven I.Žlábek, který provedl požadované úpravy. Facebook existuje již dva roky, má asi 200 členů a je hodně navštěvovaný. 

Pokladní klubu Denisa Stejskalová přečetla přítomným svojí zprávu, informovala o finanční situaci v klubu. Zpráva je přiložena k zápisu.

Následovala zpráva KRKu, kterou přečetla předsedkyně KRK Blanka Roudnická. Provedená kontrola účetnictví našla jen několik nepřesně zaevidovaných položek. Ve zprávě KRK opět kritizovala webové stránky klubu, následně se rozpoutala diskuze o účelnosti webových stránek, které v poslední době hodně nahradil Facebook. Zpráva KRKu je přiložena k zápisu.

1)Po této zprávě se rozpoutala diskuze a předsedkyně klubu vyzvala přítomné členy, aby se k webovým stránkám vyjádřili. Dala hlasovat o tom, zda máme nechat vytvořit nové webové stránky, které dost zatíží pokladnu klubu nebo nechat, alespoň do pořádání Euro Show v roce 2017 u nás, stávající webovky v provozu, protože informovanost členů klubu a návštěvníků splňují, jde hlavně o úpravu stránek. Členové klubu vytvoření nových stránek většinou hlasů zamítli, 2 členové se zdrželi hlasování. Pouze se členové klubu většinou hlasů rozhodli vytvořit funkční anglickou verzi, 1 člen klubu se zdržel hlasování. Pro anglickou verzi bude třeba zaplatit překlad některých článků a informací;

2) zjistit, zda u webmastera zůstala v záloze doména OES Show 2011 a obnovit ji pro Euro Show v roce 2017;

3) Náš klub byl pověřen výborem pro pořádání Euro OES Show 2017, abychom se zhostili pořádání dalšího ročníku této evropské výstavy, termín vychází na 2.-3.6.2017. Chtěli bychom tuto výstavu pořádat opět v Kongresovém centru v Plzni (jako v roce 2011). Tento termín je zatím do konce září 2015 zarezervovaný, podle výsledku se rozhodneme, jestli nám výbor OES Show povolí změnu termínu nebo budeme muset pro výstavu hledat jiné místo;

4) Předsedkyně klubu navrhla zpoplatnit chovatelský servis pro nečleny Bobtail clubu. Za sepsání smlouvy na dobu odchovu štěňat by chovatel – nečlen BC zaplatit poplatek 2000 Kč. Návrh byl všemi členy schválen;

5) členka klubu A.Moslerová, která věnovala dvěma vítězům SV polštářky s obrázkem bobtaila, připravila ukázky své tvorby. Oslovíme jí , aby zpracovala  návrh loga pro Euro Show 2017;

6) VOLBY do výboru klubu

Daniela Volfová dosavadní místopředsedkyně klubu odmítla dále kandidovat, ostatní členové výboru svoji kandidaturu potvrdili. Simona Fejfarová byla pověřena vedením voleb. Členové klubu si zvolili volbu veřejným způsobem. Výsledek voleb:

Předseda:                   Petra Márová                    20 členů pro           1 se zdržel

Místopředseda:            Kateřina Lobovská           20 členů pro           1 se zdržel

Jednatel:                     Renáta Kňákalová           20 členů pro           1 se zdržel

Poradce chovu:            Klára Hájková                  20 členů pro           1 se zdržel

Pokladník:                   Denisa Stejskalová          20 členů pro           1 se zdržel

Propagační referent:     Karolina Morrison           20 členů pro           1 se zdržel

Člen bez funkce:           ing.Marcela Jarošová      20 členů pro           1 se zdržel

KRK – předseda:           Blanka Roudnická           20 členů pro           1 se zdržel

            členové:           Danuše Horáková            20 členů pro           1 se zdržel

                                   Blanka Hanusová             20 členů pro           1 se zdržel

 

7) Bobtail club, občanské sdružení se na základě změn v Občasnském zákoně musí změnit na Bobtail club, zapsaný spolek (Bobtail club, z.s.), vzhledem k tomu jsme museli nechat upravit Stanovy klubu. Úpravami stávajících Stanov byla pověřena právnička, všechny změny, o kterých byli členové klubu informováni, byly schváleny 21 hlasy. Po všech administrativních úpravách bude Bobtail club, z.s. zaregistrován.

 

zapsala R.Kňákalová + Kateřina Lobovská

 

Automatický překladač

Důležitá upozornění

Upozornění pro zájemce o štěňata bobtailu‼️ Při výběru se ujistěte, že štěnata jsou z chovatelské stanice FCI. Existuje stále více organizací, které vydávají své "průkazy původu". Tyto PP však nejsou FCI a štěně z takového chovu je pro nás stejné jako bezpapírové. Příkladem jsou organizace UCI nebo INTERNATIONALER RASSEHUNDE VERBAND E.V. 
Národní a Mezinárodní VÝSTAVY PSŮ NA ROK 2019/2020 ZDE 

Klubová inzerce

ŠTĚŇATAOSTATNÍBOBTAIL V NOUZI