Zápis z členské schůze konané 10.9.2016 ve Valticích

ítomno bylo 25 členů klubu a 2 hosté (viz prezenční listina).

Členskou schůzi, která se konala po Klubové výstavě ve Valticích, zahájila předsedkyně klubu Petra Márová, přivítala přítomné členy a seznámila přítomné s programem schůze. Ve své zprávě upozornila, že letošní výstava se konala již po dvacáté a měla pěknou účast! Poblahopřála vystavovatelům a poděkovala sponzorům a pomocníkům z řad klubu, kteří pomáhají k vysoké úrovni výstavy a připomněla, že členové výboru to dělají zadarmo a celý pobyt ve Valticích si samozřejmě hradí sami.

Z důvodu konání Euroshow nebudou v září 2017 výstavy ve Valticích. KV se zadáváním titulu Klubový vítěz se koná 7.5.2017 na Konopišti – oslovená rozhodčí Heike Bilsheim nemá bohužel čas, rozhodčí bude upřesněn do konce roku. Další KV bude 1.10.17 na Staré Faře v Chržíně (u Kralup n/Vltavou), delegován je Milan Krinke. V sobotu 30.9.se bude konat na stejném místě členská schůze.

Dále upozornila přítomné na natočení filmu “Teorie tygra”, kde účinkovaly dvě bobtailky R.Kňákalové a všem film doporučila.

Poděkovala Václavu Kindlovi za práci na kalendáři pro rok 2017.

Následovala zpráva jednatelky klubu Renaty Kňákalové – informovala o počtu členů klubu, Bobtail club má k dnešnímu dni 52 členů, v letošním roce jsme přijali 8 nových členů, tři z nich jsou členové klubu, kteří odešli do klubu pod UCI, po jeho rozpadu se vrátili k nám, všichni mají importované bobtaily, dále tři noví členové také s importovanými štěňaty a pak dva majitelé odchovů z CHS B. Roudnické. Dva členové klubu letos členství ukončili.

Poradkyně chovu Klára Hájková informovala o stavu chovu. Bylo uchovněno celkem deset bobtailů – dvě fenky a osm psů.

Fenky: Petronella Modrý kaňon – maj. Karolina Morrison

Porscha Modrý kaňon – maj. Blanka Vošmiková

Psi:                  Daidalos Bambini di Praga – maj. Jan Antl

Enchant Elias Sheepshadow – maj. Juliana Benešová

Enzo Ferrari Bambini di Praga – maj. Martina Matuščinová

Esprit Bambini di Praga – maj. manželé Královi

Pampalini Modrý kaňon – maj. Alexandra Moslerová

Percival Modrý kaňon – maj. Petra Márová + Jaroslav Lameš

Pierot Modrý kaňon – maj. Eva Kijonková

Zottels Devil Wears Prada – maj. Danuše Horáková

Letos se narodily dva vrhy, v CHS “od Chmelového štoku” – 5 štěňat (3/2) a v CHS “Kabrimo” 6 štěňat (4/2). Zpráva poradkyně chovu je přiložena k zápisu.

Za nepřítomnou Karolinu Morrison – propagační referent, přečetla zprávu Kateřina Lobovská – informovala v ní o webových stránkách, provedla jen drobné úpravy, o změnách jedná s webmasterem předsedkyně klubu, protože s ním vázne komunikace. Pochválila členy klubu za zaslané fotografie do fotosoutěže, která úspěšně pokračuje, z nejlepších fotek vzniknul kalendář na rok 2017. Dále informovala, že FB skupina má 314 členů a slouží jako rychlá komunikace a informuje o různých akcích.

Pokladní klubu Denisa Stejskalová přečetla přítomným svojí zprávu, informovala o finanční situaci v klubu, za loňský rok má klub ztrátu ve výši 2.467 Kč. Zpráva je přiložena k zápisu.

Následovala zpráva KRK, kterou přečetla členka KRK Blanka Hanusová. Provedená kontrola účetnictví shledala, že účetnictví za rok 2015 je vedeno řádně, vše je dokladováno. Komise kritizovala na základě §24, odst.2) Stanov klubu, že je nutné zasílat pozvánku na schůzi s programem schůze a výročními zprávami, k tomu problému jsme se vrátili v diskuzi. Zpráva KRKu je přiložena k zápisu.

Po této zprávě vystoupil Václav Kindl, který přítomným vysvětlil, jak vybíral fotografie, některé byly velmi pěkné, ale byly nekvalitní, tak nemohly být do kalendáře zařazeny. Petra Márová připomněla, že fotosoutěž nadále pokračuje. Pak byly fotografům vítězných fotek za 1.-6.měsíc předány kalendáře.

Petra Márová otevřela poslední pod schůze – seznámila přítomné s organizací Evropské speciální výstavy bobtailů. Příští rok se jedná o 30. ročník této prestižní výstavy, náš klub pořádá tuto výstavu již potřetí – 2001 v Lednici, 2011 v Plzni a příští rok ve Valticích. Celá akce se koná pod záštitou města Valtic, koná se 2.-5.6.2017. Samotná výstava bude v neděli 4.6. podle počasí buď v jízdárně nebo v zámeckém parku. Jako rozhodčí jsou delegování Pauline a Coline Barnes. V říjnu budou spuštěny webové stránky celé akce – www.eurooesshow2017.cz. Po velkém úsilí máme slíbeného sponzora – Ontario. V současnosti pracujeme na propozicích.    

Následovala diskuze:

  • ávaly tituly Klubový vítěz? Odpověď – z důvodu nového výstavního řádu ČMKU, kdy není povoleno zadávat tituly Nejlepší pes a Nejlepší fena (vždy se zadávaly), výbor BC se rozhodl zpřístupnit titul Klubový vítěz i zahraničním vystavovatelům;
  • ákalová – vznesla dotaz v návaznosti na kritiku KRKu, kdy máme tedy zasílat členům klubu zprávu pokladníka? KRK požaduje s pozvánkou na schůzi, ale na čl.schůzi 2014 bylo odhlasováno, že koncem roku – znovu se hlasovalo – zasílat s pozvánkou na schůzi – všichni PRO;
  • íců? Odpověď – ano, ale pes ještě může vyrůst;
  • ání členů klubu s programem úpravy a česání psů – výbor klubu je takovéto akci nakloněn, o této akci mluvila už B.Roudnická a D.Horáková před lety, doteď nic nezorganizovaly. Bohužel nyní je vedení klubu vytíženo organizací Evropské SV a není možné organizovat další akce. V rámci ČMKU je naší povinností zajistit hlavně pořádání klubových a speciálních výstav.  

zapsala R.Kňákalová + Kateřina Lobovská

Automatický překladač

Důležitá upozornění

KLUBOVÉ VÝSTAVY PSŮ NA ROK 2024 ZDE

CLUB SHOWS 2024 HERE 

Od 01.07.2024 vstupuje v platnost nový Výstavní řád ČMKU a FCI, znění obou řádů je dispozici na internetových stránkách ČMKU:

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU (cmku.cz)

https://www.cmku.cz/data/dokumenty/2398-vystavni-rad-fci-platny-od-172024.pdf

Upozornění pro zájemce o štěňata bobtailu‼️ Při výběru se ujistěte, že štěnata jsou z chovatelské stanice FCI. Existuje stále více organizací, které vydávají své "průkazy původu". Tyto PP však nejsou FCI a štěně z takového chovu je pro nás stejné jako bezpapírové. Příkladem jsou organizace UCI nebo INTERNATIONALER RASSEHUNDE VERBAND E.V. 
Národní a Mezinárodní VÝSTAVY PSŮ NA ROK 2024 ZDE 

Klubová inzerce

ŠTĚŇATAOSTATNÍBOBTAIL V NOUZI