Pravidla fotosoutěže 2023

Obecná ustanovení

 1. Pořadatel:
  Pořadatelem fotosoutěže je: Bobtail club z.s.

 2. Termín trvání fotosoutěže:
  Fotosoutěž probíhá v roce 2023 ( 1.1.2023 až 31.12.2023 včetně)

 3. Účastníci fotosouteže:
  Soutěže se může zúčastnit pouze  fyzická osoba, která je členem  Bobtail clubu z.s.

 4. Vymezení podmínek fotosoutěže:
  •  Soutěže se zúčastníte vložením fotky do fotosoutěže.
  • Akceptujeme fotky pouze registrovaných členů.
  • Fotky vložené neregistrovanými uživateli budou automaticky mazány.
  • Fotky zasílá soutěžící v průběhu roku 2023, každý soutěžící může poslat 1 až 3 fotografie za období leden-březen a 1 až 3 fotografie za období duben až červen, 1 až 3 fotografie za červenec až září,1 až 3 fotografie za období říjen až prosinec. Fotky zasílejte na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
  • Do textu příspěvku při vkládnání fotky napište Vaše jméno a příjmení a jméno psa.  
  • Fotku vkládejte v min. velikosti 1MB a max. velikosti 35MB formát JPG/RAW/NEF, minimální rozměr delší strany 2500px, orientace „na šířku“.       .
   • Na vložené fotografii nesmí být osoby či psi jiných plemen, scenérie musí být posazená v přírodě, malá štěňata mohou být v interiéru. Fotografie za období prosinec+leden+únor musí odpovídat zimní tematice, fotografie za březen+duben+květen musí odpovídat jarní tematice, fotografie za období červen+červenec+srpen musí odpovídat letní tematice, fotografie za září+říjen+listopad musí odpovídat podzimní tematice.
   • Fotky, které nesplňují zadání nemohou být otištěny v kalendáři.
   • Vložením fotografie autor souhlasí se zveřejněním fotografie.
   • Ve sporných případech si pořadatel vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Vložením fotografie účastník prohlašuje, že:

    • Je autorem dané fotografie a že má neomezená práva poskytovat práva dalšího užití v neomezeném rozsahu.
    • Na vložené fotografii neváznou práva třetí strany.
    • Zasláním fotografie do soutěže účastník uděluje pořadateli bezúplatně nevýhradní licenci k užití této fotografie ke všem způsobům jejího užití a to v neomezeném rozsahu a s právem poskytovat  podlicence.

    • Účastník nemá právo na přiměřenou dodatečnou odměnu.
    • Licence je udělována pro celosvětové území, na dobu trvání majetkových autorských práv a bez množstevního omezení.
    • Pořadatel je oprávněn užít fotografii vcelku nebo její část, nejen v její původní podobě (tj. v jaké byla účastníkem odevzdána), ale i v podobě autorského či neautorského díla vzniklého úpravou a jinou změnou fotografie, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií nebo zvukem. K tomu účelu je pořadatel oprávněn dílo (fotografii) upravovat a jinak měnit.
   • Ze soutěžě budou vyřazeny fotografie, které:


    • Budou vulgární, pohoršující, zachycovat nevhodné zacházení se zvířat (psy), odporující dobrým mravům a zákonům ČR.
    • Jsou prokazatelně pořízeny jinou osobou, než je účastník soutěže.
    • Obsahují jakékoli grafické nápisy, kromě případného copyrightu autora.
 1. Vyhodnocení soutěže:

O vítězích bude rozhodovat odborná poradkyně Monika Barry Dyršmídová, bude vybráno 1 až 12 fotek za celé období.

  • Autoři vítězných fotografií budou vyhlášeni na našich webových stránkách .
 1. Výhry pro soutěžící:
  • Výhra pro majitele vítězných fotografií (od 1.1.2023 – 31.3.2023) otištění v kalendáři na rok 2024, jeden výtisk  obdrží  výherce zdarma. V kalendáři mohou být od stejného autora uveřejněny maximálně dvě fotografie.
  • Výhra pro majitele vítězných fotografií (od 1.4.2023 – 31.12.2023) otištění v kalendáři na rok 2025, pokud bude Bobtail clubem tištěn, jeden výtisk  obdrží  výherce zdarma. V kalendáři mohou být od stejného autora uveřejněny maximálně dvě fotografie. Pokud kalendář 2025 tištěn nebude, obdrží výherci zdarma výtisk kalendáře 2023.         
  •  Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

 1. Závěrečné ustanovení:        
  • Veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití fotografie (např.nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob) byly ke dni předání fotografie uspokojeny.
  • Veškeré nahrané fotografie se po skončení soutěže stávají majetkem pořadatele, který si vyhrazuje právo nakládat s nimi podle vlastního uvážení a použít je ke svým  marketingovým účelům bez dalšího souhlasu účastníka.
  • Účastí v soutěži a zasláním příspěvku s fotografií vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených a to do odvolání tohoto souhlasu, a souhlasí se zveřejněním svého jména v tištěné formě kalendáře, ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách v rámci výsledků soutěže.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo tyto pravidla kdykoli upravit či doplnit.

 

Automatický překladač

Důležitá upozornění

Upozornění pro zájemce o štěňata bobtailu‼️ Při výběru se ujistěte, že štěnata jsou z chovatelské stanice FCI. Existuje stále více organizací, které vydávají své "průkazy původu". Tyto PP však nejsou FCI a štěně z takového chovu je pro nás stejné jako bezpapírové. Příkladem jsou organizace UCI nebo INTERNATIONALER RASSEHUNDE VERBAND E.V. 
Národní a Mezinárodní VÝSTAVY PSŮ NA ROK 2024 ZDE 

Klubová inzerce

ŠTĚŇATAOSTATNÍBOBTAIL V NOUZI