Pravidla fotosoutěže 2018

Obecná ustanovení

 1. Pořadatel:
  Pořadatelem fotosoutěže je: Bobtail club z.s.

 2. Termín trvání fotosoutěže:
  Fotosoutěž probíhá v průběhu roku 2018 ( 1.1.2018 až 31.12.2018 včetně)

 3. Účastníci fotosouteže:
  Soutěže se může zúčastnit pouze  fyzická osoba, která je členem  Bobtail clubu z.s.

 4. Vymezení podmínek fotosoutěže:

  •  Soutěže se zúčastníte vložením fotky do fotosoutěže.

  • Akceptujeme fotky pouze registrovaných členů.

  • Fotky vložené neregistrovanými uživateli budou automaticky mazány.

  • Každý měsíc smí uživatel vložit  jednu až  tři soutěžní fotky.

  • Do textu příspěvku při vkládnání fotky napište Vaše jméno a příjmení a jméno psa.  

  • Fotku vkládejte v min. velikosti 1MB a max. velikosti 35MB formát JPG/RAW/NEF, minimální rozměr delší strany 2500px, orientace „na šířku“.       

   • Vložená fotografie musí splňovat a vyjadřovat téma daného měsíce.

   • Fotky, které nesplňují zadání nemohou být otištěny v kalendáři.

   • Vložením fotografie autor souhlasí se zveřejněním fotografie.

   • Ve sporných případech si pořadatel vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

    Vložením fotografie účastník prohlašuje, že:

    • Je autorem dané fotografie a že má neomezená práva poskytovat práva dalšího užití v neomezeném rozsahu.

    • Osoby zachycené na vloženém snímku souhlasí se zveřejněním tohoto snímku a  otištěním v kalendáři

    • Na vložené fotografii neváznou práva třetí strany.

    • Zasláním fotografie do soutěže účastník uděluje pořadateli bezúplatně nevýhradní licenci k užití této fotografie ke všem způsobům jejího užití a to v neomezeném rozsahu a s právem poskytovat  podlicence.

    • Účastník nemá právo  na přiměřenou dodatečnou odměnu.

    • Licence je udělována pro celosvětové území, na dobu trvání majetkových autorských práv a bez množstevního omezení.

    • Pořadatel je oprávněn užít fotografii vcelku nebo její část, nejen v jejípůvodní podobě (tj. v jaké byla účastníkem odevzdána), ale i v podobě autorského či neautorského díla vzniklého úpravou a jinou změnou fotografie, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií nebo zvukem. K tomu účelu je pořadatel oprávněn dílo (fotografii) upravovat a jinak měnit.

   • Ze soutěžě budou vyřazeny fotografie, které:

    • Budou vulgární, pohoršující, zachycovat nevhodné zacházení se zvířat (psy), odporující dobrým mravům a zákonům ČR.

    • Jsou prokazatelně pořízeny jinou osobou, než je účastník soutěže.

    • Obsahují jakékoli grafické nápisy, kromě případného copyrightu autora.

 5. Vyhodnocení soutěže:

  O vítězích bude rozhodovat odborný poradce Václav Kindl, budou vybrány 3 fotky každý měsíc.

  • Autoři vítězných fotografií daného měsíce budou vyhlášení v měsíci následujícím .

 6. Výhry pro soutěžící:

  • Výhra pro  1.místo (od 1.1.2018 – 30.6.2018) otištění v kalendáři na rok 2019 , jeden výtisk  obdrží  výherce zdarma. Výhra pro 1.místo  (od 1.7.2018 - 31.12.2018) otištění v kalendáři na rok 2020 ,pokud bude Bobtail club.z.s kalendář na tento rok tisknout., jeden výtisk obdrží výherce zdarma. V případě, že na rok 2020 se tisknout kalendář nebude, obdrží výherci (od 1.7 2018 -  31.12.2018) zdarma  jeden výtisk na rok 2019.            

  •  Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

    

 7. Závěrečné ustanovení:        

  • Veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití fotografie (např.nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob) byly ke dni předání fotografie uspokojeny.

  • Veškeré nahrané fotografie se po skončení soutěže stávají majetkem pořadatele, který si vyhrazuje právo nakládat s nimi podle vlastního uvážení a použít je ke svým  marketingovým účelům bez dalšího souhlasu účastníka.

  • Účastí v soutěži a zasláním příspěvku s fotografií vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených a to do odvolání tohoto souhlasu, a souhlasí se zveřejněním svého jména v tištěné formě kalendáře, ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách v rámci výsledků soutěže.

  • Pořadatel si vyhrazuje právo tyto pravidla kdykoli upravit či doplnit.

Důležitá upozornění

 POZOR   KV 1.5.2018 propozice a přihlášky ZDE

POZOR!!!  konečný termín pro zaplacení členských příspěvků na rok 2018 je do 31.3.2018. info ZDE.

NOVÉ   CRUFTS 2018 výsledky ZDE.

NOVÉ   Výsledky lednového kola fotosoutěže ZDE.

Mezinárodní výstava ČESKÉ BUDĚJOVICE 21.4.2018 - 3.uzávěrka 23.3.2018, Judge: Petra Márová, info ZDE

POZOR: změna rozhodčích a rozdělení tříd EURO OES SHOW 2018 ZDE

DUO CACIB BRNO únor 2018 Výsledky a foto ZDE

POZOR!!! Byl ukončen klubový účet u České spořitelny , v platnosti je nový účet u Fio banky. Informace ZDE.

EURO OES SHOW 2017 VALTICE výsledky  www.eurooesshow2017.cz

KLUBOVÉ VÝSTAVY PSŮ NA ROK 2018/CLUB DOG SHOWS 2018 ZDE

Národní a Mezinárodní VÝSTAVY PSŮ NA ROK 2018 ZDE

Automatický překladač

Klubová inzerce

ŠTĚŇATAOSTATNÍBOBTAIL V NOUZI